Bjørøyas benytter rognkjeks for å få bukt med lakselusa, noe de har svært gode erfaringer med. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit/Kyst.no.
Bjørøyas benytter rognkjeks for å få bukt med lakselusa, noe de har svært gode erfaringer med. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Bjørøya skal optimalisere bruk av rensefisk

Bjørøya AS skal i 2020 gjøre forsøk på å videreutvikle metoder for ytterligere optimalisering av bruken av rognkjeks.

Publisert

Oppdrettsselskapet som hører til i Flatanger gjør flere grep for å videreutvikle driften. De skal blant annet optimalisere bruken av rensefisk, og har i tillegg gjort flere teknologiinvesteringer. 

- Vi har produsert godt og slaktet en god del stor laks i januar og februar tross litt tøffe værforhold i perioder. For Bjørøya er det en veldig god start på 2020, opplyser daglig leder Ståle Ruud i Bjørøya til Kyst.no.

Videreutvikler metoder

I Bjørøyas lakseproduksjon benytter selskapet rognkjeks for å få bukt med lakselusa, og Ruud påpeker de har hatt svært gode erfaringer.

Ståle Ruud sier selskapet skal optimalisere bruken av rensefisk, og at erfaringene ved bruken av rensefisk hittil har vært svært god. Foto: privat.
Ståle Ruud sier selskapet skal optimalisere bruken av rensefisk, og at erfaringene ved bruken av rensefisk hittil har vært svært god. Foto: privat.

- I 2020 gjør vi forsøk på å videreutvikle metoder for ytterligere optimalisering av bruken av rognkjeks. Produksjon, forskning og fiskehelse samarbeider tett i dette arbeidet.

Ruud sier at de allerede ser store fordeler med å benytte rognkjeks, i forhold til færre tradisjonelle behandlinger, fiskevelferd, tilvekst og samlet produksjon.

- Å bli enda bedre på å ta ut potensialet med bruk av rognkjeks har derfor stor oppmerksomhet hos oss.

Mer om rensefiskprosjektet kommer i Norsk Fiskeoppdrett. Saken fortsetter under. 

Om selskapet: 

  • Bjørøya AS er et oppdrettsselskap med rundt 55 faste ansatte og tre lærlinger. Selskapets hovedkontor ligg Flatanger kommune.
  • Selskapet har ni oppdrettskonsesjoner, og driver 100 % samdriftsproduksjon med Midt-Norsk Havbruk AS.
  • Bjørøya AS er medeier i flere virksomheter i tilknytning til havbruksnæringen. De har også en visningstillatelse. 

Oppgraderer systemer

Fokus på reduserte klimautslipp og bærekraftig produksjon påpeker han også er viktig for selskapet.

- I vår får vi vår siste fôrflåte som har hybridløsning i energiforsyningen. Da har vi to hybridflåter, mens alle øvrige har landstrøm. I 2020 oppgraderer vi sammen med Midt-Norsk Havbruk begge avlusingslektere til større kapasitet og mer skånsom prosess der vi må bruke slik behandling.

Ruud påpeker at de i fjor satte i drift deres nye servicebåt Bjørøyvær, som har hybrid fremdriftsløsning, det vil si en kombinasjon av diesel og batteridrift.

- Dette var verdens første batterihybride servicefartøy. Videre fikk vi en ny fôrflåte type Wavemaster AC 600. Den har også hybrid energiløsning. 

Innovativ investering i hybrid servicebåt påpeker Ruud var en milepæl.

- Teknologien og fartøyet fungerer meget godt. 

Ruud opplyser at de har ingen konkrete planer om større investeringer i utstyr utover det i 2020.

Mildere vår

Ruud påpeker at for øvrig er det produksjon som vanlig.

- Vi har ikke observert at vintersår er et problem på våre lokaliteter, og vi har nok hatt en mildere start på året enn normalen. Det har i tillegg vært mye nedbør og periodevis mye vind. Det har ikke vært skader eller uhell som følge av været, men for enkelte driftsoppgaver har vi i perioder måttet tilpasse oss til værgudene.

- Dyktige ansatte har god kontroll på dette så det har gått greit for vår del. Starten på 2020 har ikke vært spesiell i så måte for oss, opplyser Bjørøya-sjefen.

Hektisk periode 

Ruud sier videre at 2019 ble et godt år for selskapet.

- Vi er i samdrift med Midt-Norsk Havbruk og har hatt en god produksjon gjennom hele året.

Han påpeker at som for veldig mange andre opplevde Bjørøya en hektisk periode med avlusning i juli- oktober på storfisklokalitetene.

- Forberedende tiltak med bruk av rognkjeks som lusespiser, godt forberedte og dyktige ansatte, mener han gjorde at selskapet håndterte dette godt. Erfaringene tar vi med oss for å stå godt rustet foran kommende sesong. I dette arbeide er det god dialog og godt samarbeid mellom alle aktørene i våre produksjonsområder/soner.

- Ansattes kompetanse og kapasitet til å løse utfordringer er noe jeg vil fremheve som svært bra, - og svært viktig, legger han til.