Aud Skrudland i Mattilsynet sier de i lys av Lerøy-hendelsen vil se på om de må endre deres forvaltningspraksis når det påvises BKD.

Mener Lerøy-rømmingen er spesielt alvorlig

Mattilsynet sier det nå er risiko for at den alvorlige sykdommen BKD spres til både villfisk og fisk i andre oppdrettsanlegg.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere denne uken kunne man lese at 14 000 laks er på rømmen fra Lerøy-anlegget Reitholmen i Fillfjorden i Hitra kommune. Senere denne uken bekreftet Lerøy at fisken på lokaliteten har vært smittet av både BKD og PD.

Kan smitte til villfisk

Aud Skrudland, fagdirektør i region midt i Mattilsynet, sier til Kyst.no at alle rømminger er alvorlige, men at denne er spesielt alvorlig fordi det er stor fisk som er smittet med både BKD og PD. Fisken skal ha vært på ca. 7,3 kg.

– Det at fisken som har rømt, er smittet med BKD utgjør en risiko for å spre den alvorlige smittsomme sykdommen BKD til både villfisk og fisk i andre oppdrettsanlegg, understreker Skrudland.

Hun påpeker også at ettersom fisken er så stor som denne, er sannsynligheten for at den går opp i elvene og smitter villfisk større. 

– Det gjør at rømmingen er mer alvorlig, sier hun.

Vil se nærmere på hendelsen

Fagdirektøren mener det blir svært viktig å sette inn tiltak for å få tatt ut fisken før den går opp i elven. 

– Når fiskere eventuelt sløyer oppfisket rømt syk laks, er det svært viktig at de samler opp slo og avfall og ikke kaster det ut i naturen igjen. Dersom slo fra smittet fisk blir kastet på sjøen, kan det bidra til videre spredning av BKD, påpeker Skrudland.

Hun sier Mattilsynet i lys av denne hendelsen vil se på om de må endre deres forvaltningspraksis når det påvises BKD.

– Vi må vurdere om rømningsfaren bør tillegges større vekt når vi beslutter om fisken kan få stå i sjø eller om den må slaktes ut, sier Skrudland.

Anmeldt av Miljøvernforbundet

Onsdag opplyser Norges Miljøvernforbund til Kyst.no at de har innlevert en anmeldelse på Lerøy Midt og daglig leder av anlegget til Politiet i Trondheim.

Oppdrettsfisk med BKD. Tegn på BKD er svullen nyre (blodrand) med lyse knuter i, det kan også være lyse knuter i milt, hjerte og lever.

- NMF ser svært alvorlig på all rømming av laks, men er spesielt bekymret ettersom den rømte laksen også var alvorlig syk. Smitter denne laksen til villaks i elvene i Trondheimsfjorden, kan det fort bety kroken på døra for en del stedegne villaksstammer i fjorden, skriver de.

I anmeldelsen, som Kyst.no har fått tilgang til, krever NMF at forholdet etterforskes, og at de politianmeldte tiltales.

- NMF anmoder om at selskapet Lerøy Midt får en bot på mellom 500 og 1000 kroner pr. rømt fisk grunnet genetisk forurensning av stedegne villaksstammer,og spredning av dødelige sykdommer til villaken og dets avkom. Kun store bøter, samt evnt. fengselsstraff vil kunne forhindre at slike rømminger skjer i fremtiden.

Miljøvernforbundet krever også at Lerøy synlig merker oppdrettslaksen ved fettfinneklipping eller lignende merking som smolt på alle sine anlegg.