En av Lerøy sine lokaliteter.

14 000 laks på rømmen fra Lerøy-anlegg

Fisken på lokaliteten har fått påvist både BKD og PD. Lerøy anslår at rømmingsomfanget er i underkant av 14 000 laks på ca. 7,3 kg.

Publisert Sist oppdatert

Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt bekrefter til Børsen at det stemmer at de har fått påvist både BKD og PD på lokaliteten.

I den opprinnelige pressemeldingen skrev Lerøy mandag at de har oppdaget en notskade på havbrukslokaliteten Reitholmen i Fillfjorden i Hitra kommune, på kvelden søndag 5. mai.

- Noten var i ferd med å slaktes ut og arbeidet med slakting og opptelling er ferdig nå i kveld. Vi kan på bakgrunn av dette anslå at rømmingsomfanget er på i underkant av 14000 laks på ca. 7,3 kg, skrev selskapet.

Videre skrev Lerøy at det er en fortvilende situasjon.

- Vi har raskt mobilisert ekstra ressurser for å sikre noten og fange opp mest mulig av den rømte fisken. Vi har en god dialog med relevante myndigheter og aktører, inkludert Fiskeridirektoratet, og samarbeider tett med dem for å håndtere situasjonen på en mest mulig effektiv måte, uttaler Larssen.

- Beredskapsplanen vår ble umiddelbart iverksatt. Det ble satt ut over 1500 meter med gjenfangstgarn allerede natt til i dag. Flere tusen meter med garn ble satt ut i løpet av dagen i dag og flere blir satt ut i morgen innenfor det området vi har tillatelse til. Vi vil også gå i dialog med Statsforvalteren for å vurdere ytterligere tiltak ut over å sette garn i sjøen, sier Larssen. 

- Skal ikke skje

Det er viktig å påpeke at Statsforvalteren i dette tilfellet ikke har åpnet for fritt fiske. Det er kun gitt åpning for fiske i regi av Lerøy og deres underleverandører. De har avtaler med lokale fiskere som de har bedt om bistand fra.

- Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Dette skal ikke skje. Vi har en visjon om null rømming, og tar dette svært alvorlig. Lerøy har en egen miljø- og sikkerhetsgruppe som nå har satt i gang arbeidet med å fastslå årsaken til rømmingen. Vår prioritet nå er å begrense skadeomfanget og lære av hendelsen for å unngå fremtidige rømminger, avslutter Larssen.