Lerøy Midt har siden midten av mai testet gjenfanget oppdrettslaks for BKD. Nå er resultatene inne.

Prøvesvar på rømt "BKD-laks" er inne

Foreløpige prøvesvar indikerer lav smittefare hos rømt fisk, mener Lerøy.

Publisert

Den 5. mai hadde Lerøy Midt en hendelse på lokalitet «Reitholmen» i Hitra kommune, hvor 8400 laks med en snittvekt på 7,3 kg rømte. På samme lokalitet hadde Lerøy fått påvist både BKD og PD på fisken sin.

Les også: Svarer etter anmeldelsen: – Vil hindre at det skjer igjen

Etter å ha analysert over 330 prøver av den gjenfangede fisken for bakterien BKD, forteller Lerøy at kun én av prøvene er positiv. De avventer nå svar på ytterligere 120 prøver som testes av Veterinærinstituttet, og vil oppdatere informasjonen når flere resultater foreligger.

– Den foreløpige analysen bekrefter vår vurdering av at fisken er ved god helse, til tross for at det er påvist BKD i populasjonen. Dette er veldig gode nyheter for villaksen og for oss. Med kun én positiv prøve blant over 300 undersøkte, indikerer prøvesvarene så langt en lav risiko for spredning av sykdommen til villaksen. Vi fortsetter vår innsats for å følge opp situasjonen, og ivareta fisken og miljøet på best mulig måte, sier daglig leder i Lerøy Midt, Harald Larssen.

Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt.

Dialog og dusør 

Lerøy skriver de ønsker fortsatt dialog med elveeierinteressene om kompensasjon for eventuelt ekstraarbeid de måtte få hvis det kommer rømt laks i respektive vassdrag. De er også i dialog om kompensasjon som følge av ekstraarbeid ved kilenoten på Agdenes. 

– Vi har tett dialog med myndighetene og kunnskapsmiljøer for å sikre at tiltakene vi gjennomfører er forankret. Vi har også dialog med representanter for elveeierne i Trøndelag, sier Larssen.

Lerøy har utlovet dusør på kr. 700,- pr. rømte oppdrettsfisk som fanges i alle elvene i Trøndelag og Nordmøre, og som i ettertid bekreftes som rømt oppdrettsfisk. 

– Vi ser svært alvorlig på denne rømmingen og har derfor på eget initiativ tatt kontakt med kompetansemiljøer for å vurdere ytterligere skadebegrensende tiltak. Vi ønsker å skaffe oss god oversikt over spredningen av fisken slik at vi kan sette inn målrettede tiltak, legger han til.

Benytter sporinsløsning

Det vil tas skjellprøver av fisken for å verifisere om det er villaks eller oppdrettslaks. Lerøy legget til at de har vært en pådriver for å få på plass en sporingsløsning slik at rømt laks kan spores tilbake til eier. En løsning de nå vil benytte.

– Vi har inngått samarbeid med Skandinavisk Naturovervåking som igangsetter kontroller rettet mot munninger i elver og vassdrag i regionen. Det gjennomføres overvåking gjennom drivtelling og videoovervåking, og rømt laks tas ut.

– Lerøy Midt har hatt et omfattende gjenfangstfiske innenfor det området og tidsvinduet som Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren har gitt tillatelse til. Vi har fisket opp over 1400 laks. Det er også gjenfanget rundt 250 laks i en kilenot ved Agdenes. Det offisielle tallet for gjenfangst er dermed 1650 laks, sier Larssen avslutningsvis.