Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt.

Mindre rømming enn først antatt

Lerøy Midt AS oppdaterer status om rømmingshendelsen på havbrukslokaliteten Reitholmen i Fillfjorden i Hitra kommune, tidligere i mai.

Publisert Sist oppdatert

- Etter at det totale antallet fisk er talt opp på lokaliteten, og informasjon om flytting av fisk mellom merdene på lokaliteten underveis i produksjonen er inkludert, er omfanget av rømmingen redusert til 8400 laks med en snittvekt på 7,3 kg, sier daglig leder i Lerøy Midt, Harald Larssen i en pressemelding.

18 km med garn

Selskapet forteller at de har hatt et omfattende gjenfangstfiske innenfor det området som Fiskeridirektoratet og Statsforvalteren har gitt tillatelse til. De opplyser at de har satt ut 18 km med garn og har så langt fisket opp over 800 laks. Dette fisket sier de vil pågå i dagene fremover, også i tråd med tillatelsene fra myndighetene. 

- Både vi og myndighetene er opptatt av at vi skal unngå å fange villaks i dette fisket og så langt har vi lyktes med det, påpeker Larssen. 

Larssen sier de ser svært alvorlig på rømmingen og har derfor på eget initiativ tatt kontakt med kompetansemiljøer for å vurdere ytterligere skadebegrensende tiltak.

- Vi ønsker å skaffe oss god oversikt over spredningen av fisken slik at vi kan sette inn målrettede tiltak. Lerøy har vært en av pådriverne for å få på plass en sporingsløsning slik at rømt laks kan spores tilbake til eier, denne løsningen skal vi benytte, sier Larssen.

Fiskens helsestatus 

Lerøy sier fisken som rømte har god helsestatus og den er trygg å spise. Som kjent var det påvist virale (SAV, PMCV) og bakterielle (Renibacterium salmoninarum) laksepatogener på lokaliteten, noe selskapet opplyser gir ekstra utfordringer de må håndtere sammen med myndighetene.

- Vi er i full gang med testing av gjenfanget fisk for å få større klarhet i hvor stor andel av fisken som har smitteagens, sier Larssen til Kyst.no

I tillegg til tett dialog med myndighetene og kunnskapsmiljøer sier Lerøy at de har hatt møte med flere representanter for elveeierne i Trøndelag.

- Vi ser at det er behov for god koordinering av arbeidet som pågår og skal igangsettes og vi vil derfor invitere til et koordineringsmøte mellom oss, myndighetene, kompetansemiljøene og elveeiere i neste uke, sier Larssen.

Årsak til rømmingen 

Lerøy opplyser at deres egen miljø- og sikkerhetsgruppe har jobbet sammen med Fiskeridirektoratet for å finne rotårsaken til hendelsen. Den aktuelle noten ble inspisert av Fiskeridirektoratet og miljø- og sikkerhetsgruppa 15. mai, men det er ikke konkludert endelig på rotårsaken.

- Det vi har avdekket så langt er at notskaden har oppstått ved håndtering av bunnlodd. Slikt skal ikke skje og vi følger opp dette internt, påpeker Larssen avslutningsvis. 

Saken ble oppdatert 16.05.24, klokken 18.22, med kommentar fra Harald Larssen.