F.v. Arnfinn Hide, salgssjef Brønnbåt MMC; Frank Edvard Vike, CSO i MMC og Kjetil Tufteland, adm.dir i Napier. Innklippet: Trond Elstad, salgssjef stun and bleed i MMC.

MMC First Process inn i nytt marked: Utruster Napiers to nye bløggebåter

Fiskehåndteringssystem fra MMC First Process skal bidra til å øke fiskevelferden, produktkvaliteten og biosikkerheten under transporten av laks på Napiers to nye bløggebåter.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har sett på stun & bleed-segmentet som noe vi ønsket å utvide våre leveranser til, og har jobbet oss inn på dette nye markedssegmentet over flere år. Derfor er det svært gledelig å sikre denne kontrakten som er så sentral for fartøyets operasjon, sier Frank Edvard Vike, CSO i MMC First Process i en pressemelding.

Velkjent system videreutviklet

På disse to fartøyene har MMC First Process fått bruk for selskapets kompetanse på håndtering av fisk innen brønnbåtsegmentet. Produkter og system er ifølge pressemeldingen videreutviklet og optimalisert for denne type fartøy.

Arnfinn Hide, Sales Manager på Brønnbåt, mener dette befester selskapet som en komplett system-leverandør for håndtering av fisk til havbruksindustrien.

Omfattende leveranse

Fartøyene har en lastekapasitet på rundt 200 tonn pr time, og kan laste 750 tonn med fisk. MMC First Process er systemleverandør for hele fiskehåndteringen; pumping av fisk inn i båten, leveringing av fisk til bløggerigg, kjøling av fisk under utblødning, lagring og lossing, rensing av vann og blodvannsseparator, CIP vask for hele anlegget og pumping av fisk ut av båten til prosessering på land.

Hele båten er lukket og uten utslipp, og det er adskilte laste- og lossesystemer.

Napiers to nye stun-and-bleed-båter skal utstyres med MMCs teknologi for fiskehåndtering. For sistnevnte selskap er det første gang de trer inn i dette markedet.

Skal satse videre

Den eksisterende kunnskapen selskapet besitter MMC First Process besitter, har ifølge dem vært helt avgjørende for å kunne ta steget over på et nytt markedssegment som Stun & Bleed.

– Det er flere av systemene vi har i dag på andre områder som er videreutviklet, og som nå vil bli implementert på de nye fartøyene til Napier. Vi jobber konstant for å videreutvikle oss, og vi er i gang med å få på plass flere lignende konsept til blant annet slakteri på land, forteller Trond Elstad, Sales Manager Stund & Bleed.

Ledende på håndtering av fisk

MMC First Process har samarbeidet tett med Napier og Salt Design i flere år.

Administrerende direktør i Napier, Kjetil Tufteland, sier de med denne kontrakten ser frem til å skape det de kaller neste generasjons bløggebåter.

Om MMC First Process

MMC FIRST PROCESS er et norsk selskap som tilby komplette og bærekraftige systemløsninger for håndtering, prosessering og kjøling av fisk på hav og land innen fiskeri og havbruk – over hele verden.

Om Napier

Napier AS har 72 ansatte, og drifter fire båter og en administrasjon i Langevåg, Bømlo. Selskapet er i vekst og har i de siste årene overtatt tre nybygg – rederiet har og klare planer for videre ekspansjon. Våre fartøy opererer langs hele Norskekysten.