Carl-Erik Arnesen, styreleder i Troland Lakseoppdrett er klar for ny runde i retten. Foto: Ole Andreas Drønen

Korallrev-sak behandles i Gulating i desember

Det siste ordet er ikke sagt i saken der Troland Lakseoppdrett, Austevoll Melaks og Langøylaks sin oppdrettsvirksomhet ble stoppet av blomkålkoraller.

De tre oppdrettsselskapene fra Austevoll valgte tidligere i år å anke dommen der de ble nektet å drive oppdrett på grunn av funn av blomkålkoraller.

- Som oppdrettere er vi like opptatt av naturen som både miljømyndighetene og befolkningen for øvrig. Det er vår oppfatning, etter grundige undersøkelser av uavhengige fagkonsulenter, at vår virksomhet ikke vil påvirke korallene. Vår drift frem til tilbaketrekningen bekrefter også dette, fortalte styreleder Carl-Erik Arnesen den gang til Kyst.no.

Nå er ankebehandlingen ifølge BT berammet i Gulating lagmannsrett den 12. desember i år. Rettssaken skal gå over fire dager, opplyser Arnesen til avisen.

Lang prosess

Trøbbelet startet etter at en dykker fant det som betegnes som et stort rev av blomkålkoraller der de tre oppdrettsselskapene Troland Lakseoppdrett, Austevoll Melaks og Langøylaks skulle drive oppdrett i Kinn kommune.

Selskapene fikk trukket tilbake sitt utslippsløyve på lokalitet Husevågøy etter en lang prosess med miljøundersøkelser, behandling av seks sektormyndigheter samt offentlig høring.

Miljødirektoratet kom med endelig beskjed til oppdretterne i januar 2020 om at hensynet til korallrevet måtte veie tyngst, og oppdretterne fikk beskjed om at anlegget måtte fjernes. Dette ville ikke oppdretterne akseptere og de møttes derfor i Hordaland tingrett. Oppdretterne tapte rettssaken, og ble dømt til å betale saksomkostningene til staten på nær 309 000 kroner.

Nå går ankesaken i Gulating lagmannsrett den 12. desember i år.

- Det dukker nå opp koraller på stadig nye steder. På Husevågøy kunne det vært en god mulighet for å bygge videre på den allerede opparbeidede kunnskapen, også gjennom overvåking, har styreleder Arnesen tidligere uttalt til Kyst.no.

Les mer om saken i tidligere Kyst.no sak her.