Preben Sangolt og Sigrid Rørvik jobber med genotypering av DNA i laboratoriet hos Blue Analytics. Foto: Blue Analytics.

DNA-basert sporingssystem av rømt oppdrettslaks på plass

Sporbarhet AS og Blue Analytics AS har inngått en samarbeidsavtale om å drive et system for DNA-sporing av rømt oppdrettslaks.

Publisert Sist oppdatert

Sporingssystemet vil tas i bruk fra oktober 2021 og inngår som primærmetoden i den landsomfattende sporingstjenesten som vil bli tilbudt alle landets lakseoppdrettere.

Det bergensbaserte selskapet Blue Analytics har bygget opp et nytt laboratorium for å utføre genanalyser på laks. Metoden for DNA-sporingen bygger på en grunnteknologi som allerede benyttes til ulike samfunnsnyttige formål. Bruk av DNA-spor har oppnådd høy grad av troverdighet og allmenn aksept både i rettssystemet og i samfunnet generelt.

- Vi ser frem til å levere DNA-analyser av høy kvalitet for å kunne oppklare tilhørighet til oppdrettslaks som har kommet på avveie. Vi er godt forberedt med moderne fasiliteter og høy kompetanse for å rense og genotype DNA til dette formålet, sier Celeste Jacq, leder for genomikk i Blue Analytics.       

Felles mål

Blue Analytics skal levere standardiserte prøvetakingspakker og utføre isolering og genotypering av DNA fra laks fra mistenkte rømningshendelser. Data fra analysene overføres til Sporbarhet som er ansvarlig for den endelige sporingen tilbake til foreldrefisk og rognbatcher. I mange tilfeller vil primærsporingen gi tilstrekkelig informasjon til å spore den rømte fisken tilbake til anlegg. I tvilstilfeller vil Sporbarhet bruke grunnstoffsanalyser av fiskeskjell for å skille mellom anlegg som har mottatt rogn fra samme foreldrefisk.  

- Næringsaktører og myndigheter har som felles mål at all rømt oppdrettslaks skal kunne spores tilbake til eier. Med de etablerte sporingssystemene, vil Fiskeridirektoratet få tilgang på kvalitetssikrede data fra Sporbarhet som dokumenterer opprinnelse av innrapporterte rømningshendelser», sier Helge Klungland, daglig leder i Sporbarhet.