Slam fra Sogn Aqua sin landbaserte kveiteproduksjon. Foto: Blue Ocean Technology

Har ansatt ansvarlig for kjemi og kvalitet

Blue Ocean Technology er i sterk vekst med økende antall prosjekter på land og i sjø i inn- og utland – og utvider staben.

Publisert Sist oppdatert

Ingeborg Vårdal har denne uken tiltrådt stillingen som ansvarlig for kjemi og kvalitet hos Blue Ocean Technology. 

Ingeborg er sivilingeniør i kjemi (organisk kjemi kombinert med kjemisk prosessteknologi) med 14 års arbeidserfaring som kjemiker/ingeniør.

Ingeborg Vårdal er ny i Blue Ocean Technology. Foto: Blue Ocean Technology

Hun har omfattende erfaring med kjemi blant annet fra stillinger hos Os og Bjørnafjorden kommune (vann og avløp), Norsk Gjenvinning Industri (Driftsleder for tank- og renseanlegg), forsker- og laberfaring i Schlumberger samt teknisk støtte-ingeniør i avdeling for bore- og kompletteringsvæske i Baker Hughes.

Hos Blue Ocean vil Ingeborg har det overordnede ansvaret kjemi og kvalitet i forbindelse med virkningsgrad på produkter, kjemi- og prosesstøtte for kunder – og generelt jobbe for stadig økende bærekraft for lukkede oppdrettsløsninger.

- Blue Ocean Technology skal ha et sterkt kompetansemiljø som ser og evner å utnytte de muligheter som ligger foran oss. Ingeborg får en sentral rolle i denne utviklingen og for å bidra til å gjøre slambehandling lønnsomt og meningsfylt, sier Hans Runshaug - daglig leder i Blue Ocean Technology.