Marine Donut: Nå er “donut’en” komplett.
Marine Donut: Nå er “donut’en” komplett.

Marine Donut - neste generasjon fiskeoppdrett?

Marine Donut er et kostnadseffektivt lukket oppdrettsanlegg som gir premium fisk med minimale miljøfotavtrykk. - Den bør unntas grunnrenteskatt, mener Norsk Industri.

Det var Nils-Johan Tufte, adm.dir og partner i Bluegreen, som først fikk idéen til å lage et smultringformet lukket oppdrettsanlegg.

- Med utfordringene knyttet til rømming, lus og lokal negativ miljøpåvirkning fra slam og avfallstoffer, skjønte jeg raskt at lukket oppdrett er løsningen. Men for at bransjen skal ta i bruk disse anleggene i en skala som monner, må det også være kostnadseffektivt, forteller Tufte.

- Smultringformen maksimerer volum og minimerer vekt.

Marine Donut var et av prosjektene som fikk godkjent søknaden sin under utviklingstillatelse- ordningen og planene er fortsatt de samme som den gang i følge tufte.

- Konseptet skal gjennomføres i tråd med målekriteriene for opprinnelig tilsagn om utviklingstillatelser. Vi har likevel forbedret produktets funksjonalitet og detaljer i samarbeid med SalMar, forteller Tufte til Kyst.no

Til januar utgaven av Norsk Fiskeoppdrett i 2022 oppga Tufte at kjøpesummen for en Marine Donut inkludert UV-rensing av inntaksvann var i intervallet 110-130 millioner. Siden den gang har man sett prisendringer på flere materiale som følge av inflasjon og krigssituasjonen. Tufte opplyser at de ikke vil kommentere CAPEX for et fullskala pilotanlegg.

Eliminerer luseproblematikken og gir økt lønnsomhet

Marine Donut er et lukket gjennomstrømningsanlegg med slamoppsamling. Anlegget holder 1100 tonn MBT (metrisk tonn biomasse). Anlegget er godt egnet til produksjon av både post-smolt og matfisk i følge selskapet.

Anlegget har vanninntak under lusebeltet og den lukkede strukturen hindrer rømning, og er utrustet med digitalisering og sensorikk.

- Ved å eliminere luseproblematikken bør trafikklyssystemet kunne utnyttes positivt, sier Tufte.

- Vi håper det kommer et nytt konsesjonsregime spesielt rettet mot den type teknologi som Marine Donut representerer, slik at konseptet kan bidra til å oppnå vekstambisjonen som Norge har satt innen oppdrettsnæringen.

- Vårt mål er å demonstrere at til tross for at Donut’en har høyere capex enn tradisjonelle merder, blir kostnadene pr kg fisk konkurransedyktig. Kostnadene til fôr og medisiner går ned, fiskehelsen og fiskekvaliteten går opp. I tillegg gir anlegget smartere logistikk for oppdretteren. Samlet gir dette økt lønnsomhet.

Verdens største konstruksjon i termoplast

Med SalMar på laget startet byggingen av den første Marine Donut våren 2022. Nå nærmer den seg ferdigstilling, og det er faktisk verdens største konstruksjon i termoplast som ruver på kaia til Bluegreen ved Frierfjorden i Bamble.

- Utvendig diameter er på hele 55 meter, høyden over 17 meter og volumet på 22.000 kubikkmeter. Vekten er på snaue 500 tonn, sier Geir Andresen, prosjektleder og partner i Bluegreen.

Konstruksjonen er i sin helhet bygget i polyetylen, en gjenvinnbar termoplast. Vi bygde hjelpekonstruksjoner i tre, og har sveiset seksjon for seksjon på disse. Så snart en seksjon har vært ferdig, har den blitt løftet over og sveiset fast til hovedstrukturen. Bit for bit har “Donut’en” tatt form.

- For plastinteresserte kan jeg fortelle at 8-10 tonn med sveisetråd har blitt brukt i prosjektet, og den totale lengden av ekstrudersveising er rundt 20.000 meter!

- Dette er nybrottsarbeid. Vi har bygd store konstruksjoner i termoplast før, men slår egne rekorder med dette prosjektet. Et resultat av fremdragende design, engineering og plasthåndverk, sier Andresen stolt.

- Jeg må også trekke frem de mange dyktige partnerne vi har hatt i prosjektet, som har bidratt til å gjøre dette mulig. Oppdragsgiver SalMar har hatt verdifulle innspill som har løftet prosjektet, spesielt med tanke på funksjonalitet og risikovurdering fra brukerperspektivet. ABB leverer elektro, automasjon og instrumentering og Agru, Xylem, Nippon Gases, Signify, Stressman, Ranold er blant andre bidragsytere.

Bør unntas grunnrenteskatt

Mandag ettermiddag kom en delegasjon med Norsk Industri i spissen til Bamble for en omvisning på Marine Donut. Knut E. Sunde, direktør bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, ble imponert over det han så.

- Det vi har sett i dag bekrefter at lukkede oppdrettsanlegg er fullt mulig å lage og at kundene etterspør det. Men det er dyrt og derfor må vi stimulere dette skatteveien. Vi mener at lukkede anlegg, som ikke har lus eller rømning, bør unntas grunnrenteskatt slik at vi får fart på produksjonen. Det vil være til samfunnets beste, og egentlig også til bransjens beste, sier Sunde, før han avslutter:

- Jeg er ufattelig imponert! Dette er norsklaget fra A til Å, og det er bærekraftig herfra til månen. Dette kommer vi til å være stolt av. Om 10 år kommer vi til å si: hvorfor gjorde vi det ikke før?