Borghild Hillestad, gentikksjef i Salmobreed. Foto: Therese Soltveit

– Seleksjon styrer fremtidige produksjonresultater

Aqkva: - For egenskaper som lus som er en lav-arvbar egenskap, er genomisk seleksjon et veldig godt alternativ. På denne måten kan vi selektere mer presist og helt ned på individnivå, der vi nå har gjort det på familienivå, sier Borghild Hillestad fra Salmobreed.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under Aqkva-konferansen på Stord før helden, påpekte hun at seleksjon styrer fremtidige generasjoners produksjonresultater.

- Seleksjon er genetikerens verktøykasse. Det er alfa og omega, sier genetikksjefen.

Hillestad tok for seg seleksjon for luseresistens hos laks ved hjelp av "genomisk seleksjon" (GS), under konferansen.

- Ved å systematisk selektere ut individer med de rette kvalifikasjonene, kan vi endre det forventede gjennomsnittet for populasjonen i fremtidige generasjoner, sier hun.

Borghild Hillestad her under Aqkva Stord. Foto: Therese Soltveit

Tradisjonelt

Tradisjonelt sett har man brukt en kvantitativ genetisk verktøykasse. Det betyr at man har studert en gitt fenotype, altså en målbar egenskap.

- Ønsker vi å få økt tilvekst, selekterer vi individer som er i toppsjiktet når det gjelder det. Deres avkom får da et populasjonsgjennomsnitt som er noe økt iforhold til foreldrene, forklarer Hillestad.

Studere DNA direkte

De siste årene har man fått nye verktøy som lar en studere DNA-et direkte.

- Da kan vi benytte oss av metodikker som bruker molekylærgenetikk, der blant annet bruk av QTL-er er en av dem. I tillegg kommer genomisk seleksjon. Dette er noe som øker presisjonen, gir mer informasjon og tyngde, sier genetikksjefen. 

I tillegg til å studere fenotypen får man nå også informasjon om genotypen.

- Disse nye verktøyene gir økt presisjon og sikkerhet, som kan redusere innavl, og forbedre den genetiske responsen til fisken. Genomisk seleksjon kombinerer altså kvantitativ- og molekylærgenetikk.

Hun sier at de nå utnytter informasjon fra hele genomet, med andre ord alt DNA-et til fisken som er hele oppskriften til dyret.

- Det lar oss analysere egenskaper som ikke har en klar eller god QTL. For egenskaper som lus, som er en lav-arvbar egenskap, er dette et veldig godt alternativ. På denne måten kan vi selektere mer presist og helt ned på individnivå, der vi nå har gjort det på familienivå, sier Hillestad.