Bremnes Seashore-lokalitet Jørstadskjera.

ILA-påvisning på Bremnes-anlegg

Det er påvist ILA ved sjølokaliteten Jørstadskjera i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Det er Bremnes Seashore som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 4. april om funn forenelig med ILA på fisk ved den aktuelle lokaliteten.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 3. mai på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

- Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt, skriver Mattilsynet i en melding.

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.