Illustrasjonsfoto fra en av Bremnes sine lokaliteter. Foto: Bremnes Seashore
Illustrasjonsfoto fra en av Bremnes sine lokaliteter. Foto: Bremnes Seashore

Mistanke om ILA hos Bremnes

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Jørstadskjera i Stavanger kommune i Rogaland fylke. Det er Bremnes Seashore som driver lakseoppdrett på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

Bremnes Seashore varslet Mattilsynet 21. desember om funn som var forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Jørstadskjera.

Mistanken skriver Mattilsynet er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

- Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA, skriver myndighetsorganet. 

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.