Geir Magne Knutsen, fagsjef for strategi og utvikling i Bremnes Seashore under Produktivitetskonferansen i Kristiansund.

Etterlyser større politisk vilje

Geir Magne Knutsen i Bremnes Seashore vil ha klare insentiver fra myndighetene til å ta i bruk ny teknologi.

Publisert Sist oppdatert

Under «Produktivitetskonferansen» i Kristiansund var det flere som tok opp temaet med økt produksjonskostnad.

Geir Magne Knutsen, fagsjef for strategi og utvikling i Bremnes Seashore, sa under konferansen at en av de beste medisiner mot økt produksjonskost er å øke produksjonen.

- Jeg tror at tre millioner tonn i 2030 ikke er realistisk i dag. Men jeg er helt overbevist om at hvis vi vil så kan vi produsere fem millioner tonn i 2050. Det er kun snakk om vilje, sa han.

Tydelig forvaltning

Knutsen etterlyste samtidig mer politisk vilje for å kunne nå målene om økt produksjon.

- Har det skjedd mye politisk vilje de siste årene i vår bransje? Nei. Har vi fått en miljøteknologiordning? Nei. Skal vi nå målet, så må vi ha en politisk vilje til å nå målet. Vi må ha en forvaltning som vil at vi skal få det til, konstaterte han.

Fagsjefen slo også et slag for tradisjonelt oppdrett i sjø, og la til at det er den billigste måten å drive lakseproduksjon på.

- Hvis vi skal flytte oppdrett på land, vil vi forbruke energi som vi heller kan bruke på andre ting. Utgangspunktet er derfor å ha åpne merder, men så har det samtidig en del utfordringer vi må løse. En av dem er lakselus, det andre er bakterier og virussykdommer. 

Han mener disse problemene er løsbare, og at man derfor må se på ulike teknologier.

- Hvorfor har vi ikke mer lukkede anlegg? Slik det er i dag, er det ikke noe incitament for oss i å utvikle lukkede anlegg. Veldig mange av dem som har forsøkt, har ikke tjent penger på det.

Han tror likevel det er mulig å lykkes med lukkede anlegg.

- Men da må myndigheter, forvaltning og industri samarbeide sånn at vi får det til. Skal vi ha nedsenkbare merder? Ja, da må vi lage et regelverk som hjelper oss i å utvikle det. Det samme gjelder for havbruk til havs. Alt dette får vi til hvis vi bare vil, men da må næringen ha et regelverk som gjør at vi utvikler denne teknologien.

Produktivitetskonferansen 2023 ble avholdt på Kulturfabrikken i Kristiansund.

Tilpasse MTB etter året

Knutsen sa Bremnes Seashore også ønsker det han kaller sesongtilpasset MTB, med en økning av MTB på høsten, og en reduksjon av MTB på våren.

- Det vil bety en jevnere slaktekurve i løpet av sesongen. Det må være bra for markedet. Hvis man skal produsere fem millioner tonn, må det være bra at man har mer jevn tilførsel av laks når det er høy etterspørsel i markedet. 

I tillegg mener Knutsen og Bremnes Seashore at dette vil gi miljøeffekt.

- Det vil gi mindre fisk i sjøen på den tiden vill laksesmolt vandrer ut og man får da en ekstra effekt som burde være gunstig. 

Han avsluttet innlegget med et retorisk spørsmål.

- Vil myndighetene ha mer videreforedling? Hvorfor kan de ikke da innføre et slikt regelverk. Det gir økt sysselsetting og verdiskaping, avsluttet Knutsen.