Brit Hjeltnes. Arkivfoto.

Denne bakteriesykdommen gir størst tap

Vintersår er den bakteriesykdommen som forårsaker de største tapene i norsk lakseoppdrett. Samtidig er den en av de sykdommene man har minst sikker oversikt over utbredelsen av. Nå ønsker  Veterinærinstituttet å forbedre datagrunnlaget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 Bilder av laks med vintersår fra et anlegg i Finnmark har i noen dager florert på sosiale medier, og Altaposten slo saken opp i sine kanaler.

Avdelingssjef ved Mattilsynets fiskehelseområde i Region Nord, Katrine Flostrand, sier til Altaposten at det man ser på bildene dessverre ikke er uvanlig.

– Det ser nok mye verre ut nå, enn da fisken var i live. Vintersår-problematikken er uansett helt klart et dyrevelferdsmessig problem for næringen, forteller Flostrand til Altaposten.

Leder for fiskehelseavdelingen på Veterinærinstituttet Brit Hjeltnes karakteriserer sår som et signifikant problem.

Illustrasjon av vintersår. Foto: Fomas/Freddy Jensen.

 - I dag vil jeg nok karakterisere vintersår som den viktigste bakteriesykdommen  i norsk fiskeoppdrett. Dette gjelder både med tanke på fiskehelse samt for økonomiske tap, sier hun til Kyst.no.

 Nøyaktig hvor stort problemet er har hun ikke god statistikk over.

- Siden dette ikke er en meldepliktig sykdom, har vi  ikke en fullgod oversikt over  forekomsten og omfanget av vintersår.

Vil ha bedre data

Hun understreker at de imidlertid er sterkt opptatt av denne problematikken.

- I forbindelse med innsamling av informasjon til årets Fiskehelserapport har vi derfor arbeidet med å få inn bedre data om vintersår. Vi vil begynne innhentingen av denne informasjonen fra fiskehelsetjenestene og andre  like over nyttår. Forhåpentligvis vi vi mot slutten av januar ha et langt bedre grunnlagt til å besvare spørsmålene, sier hun.

At oppslaget nå kommer fra et anlegg i Finnmark er neppe tilfeldig.

- Vi har et foreløpig inntrykk at dette også i 2015 har vært et betydelig fiskehelseproblem. Særlig gjør dette seg gjeldene i Nord-Norge. Dette avspeiler nok at det er lavere temperaturer i de nordligste fylkene og sårhelingen går senere.

For å forebygge sår, også vintersår er det ifølge Hjeltnes en ting som gjelder.

- Alle hudskader, enten de er mekaniske skader eller forårsaket av lakselus, vil kunne være en innfallsport for videre sårutvikling. Det vil derfor være viktig å fokusere på skånsom behandling av fisken, spesielt ved lave temperaturer, sier hun.