Regnbueørret med systemisk Flavobacterium psychrophilum infeksjon.
Regnbueørret med systemisk Flavobacterium psychrophilum infeksjon.

– Flavobakteriose svært alvorlig for yngel

Bakteriesykdommen flavobakteriose ble i fjor blant annet påvist i et settefiskanlegg.  I dette utbruddet ble det påvist en ny genotype, som tidligere ikke er blitt påvist hos regnbueørret i Norge. - Sykdommen er svært alvorlig for yngel av regnbueørret hvor den kan gi høy akutt dødelighet, forteller Brit Hjeltnes, fagdirektør fisk- og skjellhelse ved Veterinærinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ifølge Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2015, står utbruddene av flavobakteriose på stedet hvil med tre påvisninger årlig. Antallet påvisninger som de to foregående årene, men påvisningen på smolt er ny. Den nye genotypen knyttet til utbruddet som ble påvist i et settefiskanlegg, tilhører samme gruppe av nært beslektede varianter.

- Sykdommen er svært alvorlig for yngel av regnbueørret hvor den kan gi høy akutt dødelighet. Den kan også gi problemer som sår og finneslitasje på større fisk. I Europa og også på verdensbasis, regnes sykdommen som meget alvorlig for regnbueørret, påpeker Hjeltnes.

Smitter mellom fisk og gjennom sjøvann

Det er bakterien Flavobacterium psychrophilum som forårsaker sykdommen. Den forekommer hos laksefisk i fersk- og brakkvann, og er i tillegg rapportert som årsak til sykdom hos andre fiskearter, og regnbueørret er regnet som en spesielt mottakelig for sykdommen. Hos laksefisk gir bakterien også sår og byller, men det er forskjellige genotyper som opptrer hos laks og regnbueørret.

- Sykdommen er svært alvorlig for yngel av regnbueørret hvor den kan gi høy akutt dødelighet, sier Brit Hjeltnes. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
- Sykdommen er svært alvorlig for yngel av regnbueørret hvor den kan gi høy akutt dødelighet, sier Brit Hjeltnes. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Sykdommen klassifiseres som alvorlig og ved utbrudd overføres bakterien horisontalt fra fisk til fisk. Under norske forhold er det antatt at bakterien også kan smitte mellom fisk i sjøvann med lav salinitet i øvre vannlag. Bakterien kan være en del av den aerobe floraen som normalt koloniserer hud og gjeller, og suboptimale miljøforhold og stress er antatt å kunne utløse sykdom.

- Veterinærinstituttet anbefalte for noen år siden listeføring av sykdommen, og sykdommen er i dag listeført. Det er visse varianter av Flavobacterium psychrophilum som er særlig patogene og listeføringen gjelder systemisk sykdom hos regnbueørret, sier fagdirektøren.

De siste tre årene har man påvist sykdommen på tre lokaliteter, også i 2015. På de to lokalitetene hvor bakterien ble påvist på voksen fisk (i Osterfjorden), er dette i det samme fjordsystemet hvor det har vært påvisninger siden 2008, men Veterinærinstituttet virker ikke bekymret av den grunn.

- Vi oppfatter situasjonen å være relativt stabil de siste årene i Osterfjorden, sier hun.

Sykdommen ble påvist hos voksen regnbueørret da den fikk sår og byller.

Hvilket inntrykk har dere av oppdretternes innstilling for bekjempelse av sykdommen?

- Oppdrettere har vaksinert mot sykdommen med en autogen vaksine, sier Hjeltnes til kyst.no.