Brit Hjeltnes fra Veterinærinstituttet. Foto: Magnus Petersen.

- Bekymringfullt med ILA igjen på Vestlandet

Vestlandet er et oppdrettstett område. Det gjør at fagdirektør Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet kaller ILA-funnet hos Lingalaks for bekymringsfullt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Torsdag kveld fikk Lingalaks bekreftet at A-prøven for ILA på lokaliteten Nebbo på Husnes i Kvinnherad Kommune var positiv. Selskapet selv mistenkte i forkant ikke denne sykdommen, da dødeligheten begynte å øke for 14 dager siden.

- Vestlandet har ikke hatt mange ILA-utbrudd de siste årene, så dette er ikke noe hyggelig. Jeg har lyst til at Vestlandet skal være fri for denne sykdommen som herjet her på 90-tallet, sier Hjeltnes oppgitt. 

Hun påpeker at fiskehelsetjenestene her ikke har like god erfaring nå som tidligere, da ILA påvisningene var hyppigere og folk var mer på let etter sykdomstegnene.

- At man ikke har den erfaringen er jo både på godt og vondt, men gjør at det kanskje er en høyere terskel for å avdekke sykdommen raskt, tror Hjeltnes.

Typisk tid for ILA

Hjeltnes poengterer at denne perioden i mai er en typisk tid for ILA på Vestlandet.

Fisk med ILA. Mørk lever og lyse gjeller. Foto: Geir Bornø/Veterinærinstituttet.

- Jeg husker jeg var på Austevoll 16. mai en gang for mange år siden, og der døde fisken i hopetall etter et ILA-utbrudd. Så mai-måned er en typisk tid for ILA, selv om utbruddene de senere årene har vært få.

- Men det er bekymringfullt at ILA igjen er påvist på Vestlandet, nettopp fordi det er et oppdrettstett område, legger hun til.

Sist ILA ble påvist på Vestlandet var i mai 2015 på Bolaks sin stamfisklokalitet Nystølvågen cirka 20 km unna i luftlinje.

Smittespredning

Samfunnskontakt Kjetil Hestad i Lingalaks opplyser at det ble det satt ut ca 200 tusen smolt på lokaliteten i april 2016. Nå slaktes all fisken på lokaliteten ut grunnet sykdommen. Ifølge Barentswatch ble det også påvist PD på lokaliteten i februar. Selskapet regner med å ha slaktet ut alt av fisk som gjenstår på lokaliteten over helgen.

Når det gjelder sannsynligheten for smittespredningen, sier Hjeltnes at dette avhenger av hvor i sykdomsperioden fisken er, og hvor mye fisk det var på lokaliteten.

- Dersom anlegget ligger for seg selv er det naturlig nok lavere terskel for smitte, men dersom lokaliteten er nær andre anlegg er risikoen selvsagt høyere. La oss bare håpe at dette er et begrenset utbrudd og at dette ikke sprer seg videre til andre anlegg på Vestlandet, sier hun.

Hun påpeker at det at fisken hadde PD fra før kan ha vært med å bidra til at den ble mer mottagelig for sykdom, men Hjeltnes understreker at dette forblir ren spekulasjon, siden det ikke er noe forskning på temaet.