Bekreftede tilfeller av ILA de siste 16 årene, fra 2003 frem til 2018, viser store svingninger.

Flere uavhengige ILA-utbrudd

Antall bekreftede ILA tilfeller har de siste 16 årene variert betydelig, og data fra Veterinærinstituttet kan tyde på at flere av utbruddene er uavhengige, som en potensiell følge av mutasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Statistikk fra Veterinærinstituttet oppdatert per 29. november 2018 viser det ble registrert 13 tilfeller av ILA i 2018. I tillegg ble det ble i desember rapportert inn to mistanker, som fortsatt står uavklart og potensielt kan bli en del av statistikken.

Hordaland hadde flest tilfeller av ILA, etterfulgt av Nordland. Likevel kan 2018, sammenlignet med de tre siste årene, vise til relativt stabilt nivå, med kun marginale svigninger.

Brit Hjeltnes, som er fagdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet sier det er flere forhold som spiller inn på ILA-statistikken. Klikk for større bilde. Foto: Eivind Senneset.

Ser man derimot på antall tilfeller de siste 16 årene, er det større svingninger, nærmest sykluser hvor antall tilfeller varierer mer betydelig. 2011 var et all time low, med kun et registrert tilfelle i Finnmark.

Flere uavhengige utbrudd

Kyst.no har snakket med Brit Hjeltnes i Veterinærinstituttet for å finne ut hva som gir årlige svigninger og grunnen til at noen år har så få tilfeller. Hun forteller at ILA-tilfeller vil enten skyldes smitte fra andre anlegg eller de vil oppstå som uavhengige mutasjoner fra HPR0 til den patogene, deleterte HPR varianten av ILA-virus.

- I ILA-statistikken skyldes en del av de tidligere toppene lokale epidemier, for eksempel i Lofoten, hvor mange av tilfellene kan forklares ved at et anlegg har smittet nærliggende anlegg. Det er flere forhold som påvirker dette, men hvor lenge smittet fisk får stå i sjøen er en klar risikofaktor, sier hun.

Antall bekreftede tilfeller av ILA per fylke for 2018 viser at Hordaland var hardest rammet. Klikk for større bilde.

Hjeltnes påpeker at kollega Lars Quiller ved Veterinærinstituttet har gjort mye fin forskning på dette.

- I de senere år, kan foreløpige data tyde på at vi har hatt flere uavhengige utbrudd. Disse kan ha oppstått som følge av mutasjoner. Om dette er rene tilfeldigheter eller om det er forhold som fører til økt mutasjonrate, vet vi ikke noe sikkert om.

Hun understreker at dette er noe hun regner med å  komme mer tilbake til i Fiskehelserapporten.

Gjennomgang av tiltak 

Hvorfor 2011 ble slikt et bra år, har hun ingen klart svar på.

- Å si noe om 2011 måtte jeg nok ha bruk litt tid på. Noe kan sikkert forklares ut fra kjente risikofaktorer, men det vil i tillegg være tilfeldige variasjoner.

- Er tiltakene gode nok slik de er i dag for å få kontroll på ILA?

- Ut fra antall tilfeller av ILA vi har hatt over noen år nå, antall tilsynelatende uavhengige tilfeller, geografisk spredning og sykdommens alvorlighetsgrad, er det naturlig at vi tar en  gjennomgang av hvordan vi kan bedre bekjempelsen av ILA.

Les også: - Jeg er ikke bekymret for én sykdom, men for en rekke sykdommer