Brit Hjeltnes fra Veterinærinstituttet. Foto: Magnus Petersen.

Tror virusene har mutert i anleggene

De siste ILA-mistankene man har fått i Hordaland og Rogaland har veterinærekspertisen liten tro på har oppstått som følge av smitte mellom anlegg. Ut fra tilgjengelig informasjon, heller de mot at den ikke-sykdomsfremkallende varianten av viruset, som er svært utbredt, har mutert til en sykdomsgivende form i de ulike anleggene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

De siste månedene har det vært påvist to tilfeller av ILA i Sunnhordaland, Sør- Norge. Onsdag kom det melding om en ny mistanke om ILA på et Marine Harvest-anlegg i Rogaland.

Les også: ILA-mistanke i Rogaland

Brit Hjeltnes som er fagdirektør for fiskehelse, ved veterinærinstituttet forteller hun ser alvorlig på situasjonen.

- Jeg er alltid bekymret når man får ILA-mistanker og sykdom. Det er en alvorlig sykdom som oppdrettsnæringen ikke kan leve med, sier hun.

Hjeltnes understreker så at den siste mistanken enda ikke er bekreftet.

- Men siden det ifølge Mattilsynet både er sykdomstegn og positive virusprøver frykter jeg at det er den virulente formen (HPR), sykdomsfremkallende varianten som er i anlegget.

Tror ikke på smitte mellom anlegg

Hjeltnes viser til at det vanligvis er to måter smitten spres på.

- Ser man på ILA-tilfellene som har vært nordpå, har mange oppstått som følge av smitte mellom anlegg. Vi har til nå ingen opplysninger som tyder på at dette er tilfellet i sør.

- Den andre smittemåten, som forskerne er rørende enige om, er at det plutselig skjer en mutasjon av avirulet HPR0 til en virulent form av viruset (HPR). Dette ser vi også skjer på Færøyene fra tid til annen, selv om det er regnet som et ILA-fritt område. En del av de Nord-norske tilfellene kan sannsynligvis også forklares ut fra dette, forklarer hun.

- Så lenge en befinner seg i et område som Norge, må man finne seg i at det fra tid til annen oppstår en slik mutasjon.

Oppdretterne tar det på alvor

Hun legger til at ettersom den siste mistanken nå skal bekreftes og sekvenseres hos Veterinærinstituttet, kan en foreløpig ikke vite sikkert at det er et nymutert HPR0-virus. Men skulle det komme en bekreftelse har hun stor tiltro til næringens håndtering av tilfellet.

- Erfaringene fra de andre aktørene som fikk påvist mistanken i sør er at de tenker mye på fiskehelsen, tar situasjonen alvorlig og bergenser smitte på alle måter de kan. Det forventer jeg også at Marine Harvest gjør, om mistanken blir bekreftet.

- Vet lite om mekanismene

- Nå har man sett tre mistanker med korte mellomrom i sør. Hvordan er sjansene for at man igjen får et nytt tilfelle her om kort tid?

- Det er det svært vanskelig å si noe om, da vi ikke vet mekanismene som gjør at mutasjonen oppstår. Man har en generell teori på at jo tettere vertene står, jo større sjanse er det for at mutasjonene oppstår, og man er jo her i et oppdrettsintensivt område.

- Jeg tror det i fremtiden blir enda viktigere å finne ut mekanismene som fører til at en slik mutasjon oppstår. Vet vi mer om dette kan man kanskje kunne påvirke driftsrutinen slik at det ikke skjer, legger Hjeltnes til.