Nybygget Ro Server ble overlevert fra Larsnes Mek Verksted AS i mai 2016. Ro Server har blitt satt i drift med stor suksess og ble først døpt i Florø lørdag 18 juni.
Nybygget Ro Server ble overlevert fra Larsnes Mek Verksted AS i mai 2016. Ro Server har blitt satt i drift med stor suksess og ble først døpt i Florø lørdag 18 juni.

- Fleksibilitet det største fortrinnet

Glen Bradley, nestleder i Rostein, sier til kyst.no at de ikke har kontrahert flere skip i år. Rederiet har hatt en stor vekst med overlevering av to fartøy i år, og "Ro West" neste år. - Grunnen er etterspørsel etter større kapasitet og tjenester som betinget nye løsninger og således nye skip. Vi oppgraderer ofte brønnbåtene slik at kundene ikke sitter fast i de valgene de gjorde for 4-5 år siden, opplyser Bradley, og viser til at kundene setter pris på fleksibiliteten de tilbyr for å løse stadige nye behov.

Publisert

På brønnbåtmarkedet i verden er det per dags dato rundt 120 fartøyer, og laksenæringens utfordringer med lus har gjort at mange brønnbåtselskaper har investert i flere fartøy, rettet mot markedet for avlusing av laks. En av dem som virkelig har satset på nyvinninger er Rostein, som mener det er viktig å oppdatere seg og ha multifunksjonelle fartøy som kan utføre flere ulike oppdrag for havbruksnæringen.

- Alle kontraheringene av nye fartøy har blitt gjort for å oppfylle kontraaktuelle forpliktelser. Vi har ikke bygget på spekulasjon, men det er slik at en del av våre eldre bygg blir avløst av nybyggene, forklarer Glen Bradley, viseadministrerende direktør i Rostein til kyst.no. 

Han poengterer at når Rostein bygger skip må de kanskje være virksomme til år 2030-2035.

- Vi tror at det vil skje en del endringer i næringen underveis som tilsier behov for fleksibilitet. Både flåte og utstyrsvalg bærer preg av dette, mener han.

Ambisjoner for 2017

Rostein arbeid utgjør transport av laksesmolt, laks og ørret. De utfører også sortering, telling, og avlusingsarbeid.

Selskapets ambisjoner for neste år er å få på plass det siste nybygg i rekken, som har fått navnet "Ro West". Den skal være på plass til neste sommer. Med "Ro North" som ble levert i november så er selskapet oppe i 12 fartøy i flåten deres, og Bradley sier de per i dag ikke har flere planer om nybygg.

Glen Bradley, viseadministrerende direktør i Rostein. Foto: Rostein.
Glen Bradley, viseadministrerende direktør i Rostein. Foto: Rostein.

- Fokuset vil være å holde kundene fornøyd med gode løsninger og god drift. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre alle aspekter ved våre tjenester, opplyser han til kyst.no.

- Krevende vekst, sunn drift fremover

Selv er Bradley godt fornøyd med året som har gått og mener de stiller godt for neste år.

- 2016 var et godt år med stabil god drift og tilskudd av to fantastiske brønnbåter, "Ro Server" og "Ro North", som begge gikk rett i drift. 

Med tanke på investeringer sier han at veksten har vært krevende, og påpeker at de må ha en sunn drift fremover.

- Vi har rikelig med gjeld, så selv om 2016 har vært et godt år så er det kanskje ikke bedre enn det må være, understreker han.

På spørsmål om det kan bli en overflod av brønnbåter på markedet de neste årene, sier Bradley at deres lodd er å levere konkurransedyktige tjenester til deres kunder.

– Fleksibilitet er kanskje det største fortrinnet og vi oppgraderer ofte utstyret slik at kundene ikke sitter fast i de valgene de gjorde for 4-5 år siden. Vi legger oss ikke bort i de vurderinger som oppdretterne gjør med hensyn til egne brønnbåter, men i den sammenheng kan vi nevne at vi ikke forventer underdekning av tonnasje i årene fremover for å si det slik, sier han.

Les også: Sølvtrans: - Tror det raskt voksende servicebåt-segmentet kan føre til overkapasitet

- Hvordan tror du år 2020 ser ut med tanke på markedet til brønnbåter?

- Vi tror ikke det blir noe særlig laksevekst frem mot 2020 og hvis forebyggende tiltak løser mye av luseproblematikken fremover, så sitter vi nok tilbake med for mange brønnbåter, spår Bradley.

Nye fartøy i flåten

Nybyggene «Ro Server» og «Ro North»  var de siste brønnbåtene i rekken i flåten til Rostein, og har gått rett ut i drift og i kampen mot lakselusen.

Rostein AS døpte sitt nybygg «Ro Server» 18 juni i Florø. Fartøyet er det andre bygget i en serie som så langt er kontrahert til fire bygg. Foto: Rostein.
Rostein AS døpte sitt nybygg «Ro Server» 18 juni i Florø. Fartøyet er det andre bygget i en serie som så langt er kontrahert til fire bygg. Foto: Rostein.

Selskapet døpte sitt nybygg «Ro North» i Ålesund lørdag 12. november. Larsnes Mek Verksted leverte bygget i god tid før oppstart på langtidskontrakt med Marine Harvest.

Også nybygget Ro Server ble overlevert i år, og det er en noe større utgave av søsterskipet Ro Arctic. Brønnbåten er utrustet med flere nyvinninger.

- Størst betydning er likevel at Ro Server, som første brønnbåt, er utrustet med utstyr for lusefjerning med bruk av varmt vann. Metoden er skånsom og har ingen andre utslipp enn temperert vann. Rederiet forventer at økt bruk av slike løsninger vil få betydning for laksenæringen, opplyste selskapet etter dåpen.

Leveransen av Ro Server er resultat av mange års samarbeid mellom rederiet og oppdrettere som tilhører organisasjonen Salmon Group. Det er 12 medlemsbedrifter som har inngått langsiktig samarbeid med rederiet og bestilt et skip skreddersydd deres behov.

- Det er Larsnes Mek Verksted AS på Sunnmøre som har bygget fartøyet. Rederiet er godt fornøyd med det nære samarbeidet med Larsnes og det gode resultatet. Verftsdirektør Gunnarstein var også fornøyd og uttalte den gangen at båten måtte være «den argaste» brønnbåten som finnes.

Om selskapet: 

  • Rostein AS har mellom 165 ansatte.
  • Rederiet samarbeider blant annet nært med verftet Larsnes Mek Verksted AS/Larsnes Yard, som Rosteins morselskap er største aksjonær i.