Daglig leder Rune Bjerke og biolog Elin Eidesvik fra C-feed viser fram hoppekrepsen som skal bli fôr for en rekke nye oppdrettsarter.
Daglig leder Rune Bjerke og biolog Elin Eidesvik fra C-feed viser fram hoppekrepsen som skal bli fôr for en rekke nye oppdrettsarter.

Starter oppdrett av ny fôrkilde

C-Feed AS har nå finansiering klar til å bygge verdens første industrianlegg for oppdrett av hoppekreps – yngelfôr beregnet på produksjon av berggylte, tunfisk, kveite og andre marine fiskearter.

Publisert

Unik teknologi, 13 millioner kroner i frisk kapital og et årlig markedspotensial på 2 milliarder kroner er ingrediensene i den nye etableringen på det lille industristedet Vanvikan.

Til nå har det nyetablerte Sintef-knoppskuddet C-Feed produsert hoppekreps i liten skala ved Sintef Sealab på Brattøra i Trondheim, skriver Gemini.no. Når den nye fabrikken åpner i høst, vil selskapet i første omgang tidoble produksjonen. Byggearbeidene startet opp etter påske.

Mat til fiskebabyer

Det bittelille krepsdyret er levende yngelfôr til oppdrett av berggylt, kveite, hummer, tunfisk og andre marine fiskearter. Mange rundt om i verden har prøvd uten hell å få til oppdrett av nye fiskearter, og ofte er det yngelfasen som har vært problemet fordi store deler av yngelen dør i den første fasen av oppdrettsprosessen.

- Oppdrett av tunfisk har fram til nå vært svært krevende, for ikke å si umulig. Hoppekrepsene våre har vist seg å være godt egnet som babymat for yngelen, og vi tror dette kan bli et stort marked for oss i og med at tunfisk er svært etterspurt av sushientusiaster verden over, sier daglig leder Rune Bjerke i C-Feed AS.

Hoppekrepsene er også godt egnet til å revolusjonere oppdrett av kjente oppdrettsarter som kveite, hummer og berggylt.

Saken fortsetter under bildet

Daglig leder Rune Bjerke og biolog Elin Eidesvik fra C-feed viser fram hoppekrepsen som skal bli fôr for en rekke nye oppdrettsarter.
Daglig leder Rune Bjerke og biolog Elin Eidesvik fra C-feed viser fram hoppekrepsen som skal bli fôr for en rekke nye oppdrettsarter.

Daglig leder Rune Bjerke og biolog Elin Eidesvik fra C-feed viser fram hoppekrepsen som skal bli fôr for en rekke nye oppdrettsarter. Foto: Thor Nielsen

Kan bekjempe luseplagen

Bjerke viser til oppdrett av berggylt som en stor markedsmulighet, spesielt innenlands. Berggylt er etterspurt fordi den spiser lus av laks i fiskemerdene, og er derfor en av de mest effektive metodene for bekjempelse av luseplagen.

– Produksjon av fiskefor til oppdrettere av berggylt vil kunne bli det største markedet i Norge, sier Bjerke. C-Feed har nå hentet inn 13 millioner kroner fra nye investorer, eksisterende aksjonærer og Innovasjon Norge. Pengene skal brukes til å etablere og drifte en ny fabrikk på Vanvikan, og med denne på plass tidobles produksjonen i forhold til dagens lokaler på Brattøra. Det nye anlegget vil ha kapasitet til en ytterligere firedobling av produksjonen.

- Vi gleder oss enormt til å ta steget over fra småskala produksjon til en industrialisering av hoppekrepsoppdrettet, sier Bjerke.

Selskapet har allerede i liten skala startet eksport til kunder i flere europeiske land og forventer en omsetning på rundt 10 millioner kroner i det første hele driftsåret for den nye fabrikken.