Liv Bentzen, daglig leder, Campus BLÅ Folkehøgskole AS.
Liv Bentzen, daglig leder, Campus BLÅ Folkehøgskole AS.

Gir ikke opp planene om ny folkehøgskole på Helgeland

Heller ikke i statsbudsjettet for 2023 ble forventningene om oppstartstilskudd til Campus BLÅ Folkehøgskole innfridd. Nå jobber initiativtakerne videre for å realisere skolen.

Publisert Sist oppdatert

- Vi legger ikke skjul på at vi er skuffet over at regjeringen ikke ser verdien av å etablere en næringsrettet folkehøgskole på Helgeland. Etter mange heiarop, ikke minst fra nasjonale politikere, trodde vi det var vår tur denne gangen, sier Liv Bentzen, daglig leder ved Campus BLÅ Folkehøgskole.

I statsbudsjettet skriver regjeringen at de ikke har gitt tilskudd til nye folkehøgskoler til neste år, fordi de ønsker å vente på Folkehøgskoleutvalgets anbefalinger. Utvalget skal utarbeide prinsipper som bør ligge til grunn for eventuell vekst i folkehøgskolesektoren

- Det mener vi blir helt feil, og en misforstått poltikk. Andre nyetableringer har fått penger etter utvalget ble opprettet, så de har virkelig hatt mulighet til å prioritere oss. Det har regjeringen likevel ikke gjort, sier Bentzen.

Åtte av landets 86 folkehøgskoler ligger i Nord-Norge, og kun tre av disse ligger i Nordland. Til sammenligning ligger tjuefem på Vestlandet.

- De nasjonale tallene viser en tydelig skjevfordeling. Men slaget er ikke tapt, og vi er innstilt på å jobbe videre for å skape en folkehøgskole som skal motivere unge til videre utdanning innenfor næringer som er viktige for både Nord-Norge og resten av landet, fortsetter Bentzen.

- Vi må investere for fremtiden

- Vi har selvsagt forståelse for at regjeringen må gjøre tøffe prioriteringer i en krevende tid. Likevel er det viktig å ikke glemme å investere for fremtiden. Noe av det viktigste vi kan gjøre nå er å legge et grunnlag for det vi skal leve av i årene som kommer *. Og det er nettopp det vi planlegger å gjøre ved Campus BLÅ Folkehøgskole, sier Rikke Sivertsen Dahl, som nylig tok over som ny daglig leder ved Campus BLÅ.

Folkehøgskolen vil være en videreutvikling av Campus BLÅ-modellen - en helhetlig erfaringsbasert modell som står sentralt i alle Campus BLÅs skoletilbud. Modellen har blant annet resultert i at den videregående skolen nå har tilbakelagt åtte semestre helt uten frafall – som er unikt både i regional og nasjonal målestokk.

Campus BLÅ Folkehøgskole vil tilby fem linjer og ha havet som hovedtema. Skolen vil ligge i tilknytning til resten av utdanningsaktivitetene til Campus BLÅ i Brønnøysund.

- Her vil vi tilby linjer rettet mot næringer som allerede nå har store utfordringer med å rekruttere kompetanse. Vi er sikre på at en blå folkehøgskole kan bidra til å motivere flere unge til å gå videre med disse utdanningene, og vise ungdom at Nord-Norge byr på store muligheter, sier Sivertsen Dahl.

Har fått positive signaler

Campus BLÅ Folkehøgskole har fått solid støtte lokalt. LO, NHO, Brønnøy kommune og et enstemmig fylkesting er bare noen av aktørene som stiller seg bak etableringen.

- Vi har også hatt god dialog med nasjonale politikere, og noen har også vært på besøk hos oss. Flere av dem har utrykt begeistring for planene og gitt uttrykk for at vi har gode argumenter for en BLÅ folkehøgskole i nord. Dette motiverer oss til å stå på videre, sier Bentzen.

Siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har flertall i Stortinget, venter nå forhandlinger med SV. Oppstartstilskuddet skoler trenger er på 750 000 kr.

- SV har vist at de ser verdien av folkehøgskoler. I tillegg har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vært tydelige på at de skal prioritere distriktene generelt og Nord-Norge spesielt. Dette er et godt utgangspunkt for å lykkes med å få oppstartstilskuddet vi trenger i det endelige statsbudsjettet, og en god mulighet for regjeringen til å vise at de tar Nord-Norges behov på alvor, avslutter Bentzen.