Vil legge fôrflåte ved lokalitet Langøyhovden

 Cermaq har søkt om å få legge en fôrflåte ved sitt anlegg ved Langøyhovden, i Øksnes kommune i Nordland. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Søknaden til Nordland fylkeskommune gjelder endring av areal på akvakulturlokalitet Langøyhovden for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Øksnes kommune. Lokaliteten er klarert for en biomasse på 3120 tonn MTB.

Det søkes nå om en areal-endring for å korrigere avvik i godkjent plassering. Cermaq ønsker samtidig areal for utsett av en fôringsflåte ved lokaliteten, skriver Bladet Vesterålen.

Søknaden er nå sendt til kommunen for offentlig ettersyn og kommunal behandling.

Nordland fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av akvakulturloven.