HI-forsker og med i VKM-utvalget som har sett nærmere på genredigeringsmetoden CRISPR, Anna Wargelius, skal snakke på et VKM-webinar om potensiell bruk av metodikken i lakseoppdrett. Foto: Erlend Astad Lorentzen/Havforskningsinstituttet

Webinar om CRISPR i produksjon av mat og fôr

CRISPR og andre genomredigeringsteknikker tas i bruk i produksjon av mat og fôr. Hvordan vet vi om det er trygt for helsa og miljøet?

Publisert Sist oppdatert

Det er temaet for et webinar som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) arrangerer 29. oktober fra kl. 10 - 13.

Webinaret er åpent for alle. Konferansier er Anders Wahl.

Webinaret holdes i forbindelse med at VKM iløpet av oktober ferdigstiller sitt oppdrag om bla. å se nærmere på hvilke utfordringer er knyttet til risikovurdering av genomredigerte planter og dyr. 

I dette prosjektet har også VKM kartlagt og beskrevet ulike teknikker for genomredigering som brukes innen planteforedling, husdyravl - både landdyr og fisk – og i produksjon av mikroorganismer.

VKM fikk også i oppdrag å presentere genomredigerte planter, dyr og mikroorganismer som kan være relevante for norske forhold, og beskrive deres egenskaper.

På webinaret vil blant annet forsker Anna Wargelius fra Havforskningsinstituttet, som også har vært med i VKM-utvalget, snakke om «Genomredigering – en mulig vei til en mer bærekraftig laksenæring?»