Forskningssjef ved Havforskningsinstituttet, Anna Wargelius, er faglig uenig i begrunnelsen for å gi avslag, men kommer ikke til å forfølge det. Men Miljødirektoratet må regne med ny søknad når man har videreutviklet metodikken.

Ikke overrasket over avslag - Vil søke på nytt

– Vi forventet et nei fra Miljødirektorat basert på VKM sin risikovurdering. Vi forstår godt at Miljødirektoratet må holde seg til VKM sin rapport. Men som vi har uttalt tidligere er vi ikke faglig enig i VKM sin konklusjon, sier forskningssjef ved Havforskningsinstituttet Anna Wargelius.

Publisert Sist oppdatert

Miljødirektoratet har nylig vedtatt at de ikke vil tillate Havforskningsinstituttet å sette ut laks sterilisert vha. CRISPR-teknologi i merder i sjø.

– Miljødirektoratet vurderer at det foreligger fare for miljømessige skadevirkninger, selv om sannsynligheten for at dette kan skje er svært lav. Basert på en samlet vurdering av vilkårene i genteknologiloven konkluderer vi med at disse ikke er oppfylt for denne forsøksutsettingen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet ba i prosessen VKM om en uttalelse og ifølge VKM kan det ikke utelukkes at noen av forsøksfiskene er bærere av kun ett sterilitetsallel og dermed kan få avkom.

– Hvis en av de genmodifiserte fiskene ikke er sterile, kan den likevel bære egenskapen for sterilitet i sitt arvemateriale og overføre det til neste generasjon. Hvis sterilitet spres fra genmodifisert laks som rømmer, viser VKMs beregninger at det kan ha alvorlige og irreversible konsekvenser for villaksen, sier Hambro i meldingen.

Uenig

Dette er noe av det Wargelius er uenig i.

– Vi har på oppdrag av Miljødirektoratet dobbeltanalysert all forsøksfisken for å forhindre at fertile bærere av sterilitetsallel er med i forsøket. Alle fiskene som er med i forsøket, er dobbeltkonfirmert og 100 % sterile, forteller hun til Kyst.no.

Hun er derfor heller ikke enig i VKMs vurdering om at fisk med bærer av kun ett sterilitetsallel kan gi massiv negativ effekt på villaks.

– Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for et slikt utsagn, og vi har i tillegg bevist at alle de aktuelle fiskene er sterile i tråd med kravet fra Miljødirektoratet, sier Wargelius.

Veien videre

Beslutningen fra Miljødirektoratet tar hun imidlertid til etterretning, og sier de ikke kommer til å protestere videre. De vil imidlertid ikke gi opp å skulle få gjennomført et slikt forsøk.

– Vi vil ikke anke beslutningen fra Miljødirektoratet fordi laksen nå er så stor at det ikke lenger har noen hensikt å utføre forsøket på denne generasjonen av genetisk steril laks. Basert på vår nye kunnskap om kravene som ligger i regelverket, vil vi prøve å sende inn en ny søknad om utsettingsforsøk av genetisk steril fisk på neste generasjon steril fisk.

De genetisk sterile fiskene som de nå ikke får sette ut i merd (som er omtrent 2 kg), planlegger de i stedet å bruke i forsøk der de skal prøve å svare på noen av de spørsmålene de fikk fra VKM.

– De vil bl.a. at vi skal teste om atferd og spisevaner hos steril laks skiller seg fra vanlig oppdrettslaks, sier hun.