Prøver av totalt 281 oppdrettslaks ble samlet inn fra lokale fiskere. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.
Prøver av totalt 281 oppdrettslaks ble samlet inn fra lokale fiskere. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

Sporet opp rømt laks ved hjelp av DNA

Sporing ved hjelp av DNA-analyser viser at rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal sommeren 2020 kom fra AquaGen sin lokalitet. 

Publisert

Det skriver Fiskeridirektoratet på sine sider.

Fiskeridirektoratet har fått utført en DNA-sporing av rømt oppdrettslaks fanget i kilenøter i Tingvollfjorden i slutten av juni og begynnelsen av juli 2020. Prøver av totalt 281 oppdrettslaks ble samlet inn fra lokale fiskere. Fiskeridirektoratet samlet også prøver på den eneste lokaliteten i området som hadde fisk av tilsvarende størrelse som de rømte fiskene.

Rapport om sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Tingvollfjorden

Tydelig resultat

Analysene som er utført i denne saken gir et svært tydelig resultat og viser at lokaliteten Honnhammarvik med høy sannsynlighet er opphav til hovedmengden av de rømte fiskene som ble fanget og prøvetatt i Tingvollfjorden. Det er Havforskningsinstituttet som har utført analysene.