Legemiddelverket om DNA-vaksinen: Vi har 30 dager på oss

Legemiddelverket har 30 dager på å fatte vedtak etter godkjennelsen fra EU-kommisjonen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Etter at det i går kveld ble klart at EU-kommisjonen godkjenner den aller første DNA-vaksinen til bruk på laks, forteller Statens Legemiddelverk at de har nå har en måned på seg.

- Når Kommisjonen har fattet sitt endelige vedtak om markedsføringstillatelse har Norge 30 dager på å fatte et likelydende vedtak. Før vaksinen kan tas i bruk må det i tillegg foreligge en brukstillatelse for vaksinen fra Mattilsynet, sier Hanne Bergendahl, seniorrådgiver og veterinær i statens legemiddelverk.

Hun forteller at de ikke er kjent med det endelige vedtaket fra kommisjonen, og vet ikke om vaksinens bruk vil føre til at fisken blir å anse som en GMO.

- I Norge er det Miljødirektoratet som vurderer dette, sier hun til kyst.no.

- Når vi har sett på det endelige vedtaket fra Kommisjonen og det foreligger en markedsføringstillatelse, vil vi komme med mer informasjon om vaksinen.