Seniorforsker Britt Bang Jensen ved Veterinærinstituttet lanserte en app hvor man kan hente ut dødelighetsstatistikk for norsk lakseproduksjon. Skjermdump fra Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet lanserer dødelighetsapp

Veterinærinstituttet lanserte under torsdagens fremleggelse av fiskehelserapporten en helt ny app, der man skal kunne studere dødelighetsutviklingen i norsk laksenæring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Appen som man kan finne på: http://apps.vetinst.no/Laksetap/ skal bl.a. vise det totale tapet per år, delt ut på årsaker, samt bare dødeligheten for avsluttede produksjonssykler, fortalte Britt Bang Jensen fra Veterinærinstituttet under fremleggelsen.

Interaktive grafer

Dødelighet i antall viser økning i 2019. Trekker en imidlertid fra de fiskene som døde i algekatastrofen, da denne dødeligheten ikke sier så mye om fiskens generelle helsesituasjon, var den totale dødeligheten i 2019 på 44, 8 millioner laks, mot 46,2 millioner i 2018. Kilde Veterinærinstituttet.

I appen skal det også være mulighet for å se enten fylker eller produksjonssoner.

Her finnes også interaktive grafer der man kan studere status og utvikling.

Statistikken er basert på at svinn av laksefisk gjennom produksjonen i sjø fra utsett til slakting rapporteres inn til Fiskeridirektoratet, fordelt på dødfisk, utkast, rømming og «annet».