Irene Biancarosa har sett nærmere på bruken av insekter i fiskefôr. Foto: Privat.
Irene Biancarosa har sett nærmere på bruken av insekter i fiskefôr. Foto: Privat.

Ser på muligheter og utfordringer med insekter i fôr

Irene Biancarosa disputerer 9.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Insects reared on seaweed as novel feed ingredients for Atlantic salmon (Salmo salar)".

Publisert

En stor utfordring for lakseoppdrett er å finne næringsrike og trygge fôringredienser for å produsere bærekraftig, trygg og sunn mat til en voksende verdensbefolkning. Over tid har sammensetningen av fôr til laks endret seg fra bruk av marine ingredienser til mer plantebaserte ingredienser. Samtidig konkurrerer disse ingredienser med mat til humant konsum og øker presset på begrensede ressurser som dyrkbar mark og ferskvann.

Dagens forskning fokuserer på nye alternative fôrressurser og insekter har, som en av disse, fått mye oppmerksomhet. De er en naturlig del av dietten til mange fiskearter. I tillegg har mange insektarter evnen til å konvertere organiske avfall og underbrukte lavere-kvalitets ressurser til høykvalitets protein og fett som kan så brukes i fôr.

Irene Biancarosa har testet en ny matproduksjonskjede som går fra tang til fiskefôr via insektlarver; insekter som hadde spist tang ble brukt i fiskefôr til oppdrettslaks. Hun studerte både egnetheten som fôringrediens og matsikkerheten knyttet til bruk av disse insektingrediensene. Resultatene viste at fôring av tang til insektlarver forbedret ernæringskvaliteten deres ved å introdusere marine ingredienser som omega-3 og jod i larvene.

Imidlertid ble tungmetaller og arsen i tang også overført til insektlarvene. Resultater fra de to fôringsforsøkene med laks viste at å mate fisk med dietter som inneholder insektingredienser, ikke påvirker fiskens vekstprestasjoner, næringsstoff utnyttelse eller filetkvalitet. Videre ble det funnet lave nivåer av både tungmetaller og arsen i fisken, med verdier vel innenfor EUs regler for mattrygghet.

Dette doktorgradsprosjekt viser nye muligheter for råstoff i insektproduksjon og at insekter kan være en god fôringrediens for laks. Prosjektet har også produsert viktig informasjon om overføring av kontaminanter fra vekstsubstrat til insekter. På slutten kan det bli konkludert med at næringskjeden tang-insekt-fisk har flere gunstige fordeler for oppdrett av Atlanterhavslaks.

Om irene:

Irene Biancarosa er født i Catania, Italia. Hun har bachelorgrad i biologisk vitenskap en mastergrad i marinbiologi fra Universita' Politecnica delle Marche (Italia). Hun Hun har vært master student i miljøtoksikologigruppen ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen (2012) og doktorgradsstudent i Behov og Velferd gruppen ved Havforskningsinstituttet i Bergen siden 2015.