Ph.d.-kandidat Florence Chandima Perera Willora Arachchilage vil finne mer ut av alternative fôringredienser for rognkjeks. Foto: Nord Universitet

Vil sjekke alternative råvarer som fôringredienser til rognkjeks

Ph.d.-kandidat Florence Chandima Perera Willora Arachchilage skal holde prøveforelesning og disputere for graden Philosophiae doctor (Ph.d), ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (Bodø), Nord universitet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er den mest brukte rensefiskarten til biologisk avlusning av Atlantisk laks (Salmo salar). Fra 2012 til 2019 økte produksjon av rognkjeks fra mindre enn to millioner individer til mer enn 40 millioner i Norge alene. Planter som fôringrediens er pr i dag mye brukt som et alternativ til å erstatte marine ingredienser. I denne sammenheng  har denne Ph.d. avhandlingen hatt som hovedfokus å generere ny kunnskap vedrørende rognkjeksens evne til å nyttiggjøre seg av plante protein (PP) og planteolje som fôringredienser.

Hovedmålene var å studere; 1) effekten av diet på tilvekst, kjemisk sammensetning og muskelfiber utvikling og 2) effekten av PP i dietten på aktiviteten av fordøyelsesenzymer og tarmens morfologi. To fôrforsøk ble gjennomført, i det første forsøket ble juvenil rognkjeks fôret en PP miks av soya og erteproteinkonsentrat (1:1 ratio), som erstattet 25%, 50% eller 75% av fiskemelet. I det andre forsøket ble juvenile rognkjeks fôret med et fôr hvor rapsolje erstattet fiskeolje (25%, 50% og 100%) og fiskemelet var erstattet md en miks av soya- og erteprotein konsentrat.

​Resultatene viser at inklusjon av planteproteinkonsentrat opp til 50% ikke hadde noen negative effekt på tilvekst, men en liten økning i kroppsprotein og en nedgang i kroppsfett ble observer. Den høyeste inklusjon av PP (75%) ga en redusert tilvekst og en liten endring i tarmfold høyde i fremre del av tarmen i tillegg til en liten økning i antallet av slimceller ved slutten av forsøket.  Antallet muskelfiber og aktiviteten av fordøyelsesenzymer i tarmen viste ingen forskjeller som følge av økt nivå av PP. Inklusjon av 25% og 50% rapsolje i fôret til juvenile rognkjeks ga heller ingen endring i tilvekst eller kjemisk sammensetning. 100% rapsolje i dietten ga derimot redusert tilvekst og kondisjonsfaktor, og en økning i HIS og fett i helkropp og lever. I slutten av forsøket var fettsyreprofilen i fôret reflekterte rognkjeksens i vev.

Alt i alt, så viser denne Ph.d. avhandlingen at fiskemel og marineoljer i fôr til juvenil rognkjeks kan bli erstattes av planteprotein konsentrat og rapsolje.  ​

Om kandidaten

Florence Perera Willora (39)  har en mastergrad I Akvakultur fra Nord universitet og er fortiden opptatt som stipendiat ved samme universitet. Gjennom sitt studie har Florence jobbet med rognkjeks (Cyclopterus lumpus) hvor hun har sett på bruken av planteprotein  (soya og erter) og planteolje (rapsoil) i diet til denne lovede rensefisken som brukes i stor utstrekning i dagens lakseoppdrett. Hovedfokuset for oppgaven har vært inn mot fiskeernæring, hvor hun har studert hvilke effekter erstatningen av marine ingredienser med planteprotein og oljer kan ha på tilvekst og utvikling, tarm morfologi og fordøyelsenzymer. Hennes hovedveileder gjennom studiet har vært dr. Ørjan Hagen og med veileder professor Mette Sørensen.