Shad Kenneth Mahlum. Foto: Melanie Underwood
Shad Kenneth Mahlum. Foto: Melanie Underwood

Arealbruk av rømt oppdrettslaks

Shad Kenneth Mahlum disputerer 8.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "From the fjords to the rivers: Evaluating the spatial distribution of escaped farmed salmon to inform ecologically relevant management strategies".

Publisert

Kontakt: Shad Kenneth Mahlum,  Shad.Mahlum@uib.no

Norge har en ambisiøs plan om å firedoble produksjonen av oppdrettslaks innen 2050. For å gjøre dette må man vurdere hvordan og i hvilken grad oppdrettslaks påvirker villaks, og finne gode tiltak for å redusere påvirkningen.

Denne avhandlingen viser hvordan rømt oppdrettsfisk spres i havet og i elver, samt hvilke faktorer som påvirker spredningen. Et overordnet mål har vært å vise hvordan kunnskap om økologiske forhold kan bidra til å redusere forekomsten av rømt oppdrettslaks i naturen.

Resultatene viser hvordan den romlige fordelingen av villaks og rømt oppdrettslaks overlapper. Dette har flere implikasjoner for effektivt å kunne regulere antallet rømt oppdrettslaks som forekommer i elver:

1) Metoder for å kvantifisere og fjerne rømt oppdrettslaks fra elver som tar hensyn til hvordan rømt fisk fordeles i elvene er mest effektive og bør prioriteres når forvaltningsstrategier som hindrer fisken i å rømme eller som redusert produksjonen ikke fungerer,

2) for at marine verneområder skal fungere etter hensikten er det nødvendig å ta hensyn til i) habitater der villaks og rømt oppdrettslaks mest sannsynlig vil møtes eller ii) områder der rømt fisk fra oppdrettsanlegg mest sannsynlig vil påvirke villfisk (dvs innenfor en avstand på 75 km fra viktige lakseelver), og

3), resultatene viser at antallet rømt fisk i elver er påvirket av antallet fisk i nærliggende oppdrettsanlegg. Dette indikerer at innslaget av rømt fisk i elver bør brukes når forvaltningen evaluerer regionale miljøeffekter av oppdrettsnæringen (f.eks. trafikklyssystemet).

Avhandlingen er tilgjengelig her .

Personalia

Shad Mahlum er fra USA og utførte laveragradsstudiene ved University of Montana. I sin mastergrad ved Memorial University of Newfoundland and Labrador, Canada, studerte Shad hvordan fragmentering av elver kan påvirke fiskesamfunn.