Illustrasjonsfoto av Ecomerden.

Eide Fjordbruk kjøper seg Ecomerd

Eide Fjordbruk har signert kontrakt på kjøp av en semilukket merd R30 med volum på 30.000 m3,  med en obsjon på ytterligere en.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den semilukkete merden har en kapasitet på en million ett-kilos smolt. Merden skal driftes i kombinasjon med åpne merder. Smolten går fra settefiskanlegget, med første fase beskyttet i Ecomerden, og så flyttes over i de åpne merdene i siste fase før slakt.

- Vi i Ecomerden er veldig stolte av å bli en leverandør til Eide Fjordbruk, som den mest innovative oppdretteren i landet.

Sondre Eide i Eide Fjordbruk sier han er glad for å kjøpe lukka merd frå dei som er komme lengst med denne teknologien.

- Det er galskap at konsesjonssystemet stimulerer matprodusenter av laks til å lage mellomstor fisk på land I Norge når det er meir energikrevande, fører til varige naturinngrep og i alt er betydelig mindre bærekraftig. Ein kan oppnå alle fordelane, samt begrense utfordringane landbasert oppdrett har. Her bør konsesjonssystemet være likestilt mellom land og sjø, forklarer han.

- Med innovasjon som postsmolt/mellomstorfisk produsert i lukka merd er målet vårt i Eide å videreføre vårt mål om å klare dei strenge lusegrensene som trafikklyssytemet legg opp til, samt korte ned produksjonsyklusen i åpne merdar ytterligere for på sikt å kunne unngå avlusing. Utfordringane må løysast teknologinøytralt med fokus på innovasjon og bærekraft. Då er det viktig å stimulere til at aktørar som Ecomerden får utvikle seg, samt at Norge får utvikle sine naturgitte fortrinn som reine beskytta fjordar har, avslutter Eide.