Ansatte i Egil Kristoffersen & Sønner på merdkanten. Foto: Egil Kristoffersen & Sønner.

Gjennomførte våravlusingen på seks dager med svært lav dødelighet

Havbruksselskapet Egil Kristoffersen & Sønner gjennomførte våravlusingen på seks dager, og avluste 3300 tonn fisk og mistet svært lite laks under operasjonene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fredag i forrige uke var Egil Kristoffersen & Sønner ferdig med våravlusning, der 3300 tonn med fisk har blitt behandlet. Jobben ble gjort i løpet av bare seks dager, ifølge deres Facebook-side.

- Resultatene er gode, tilnærmet 100 % på kjønnsmoden hunnlus. Vi er nå klare for å møte lusegrensen på 0,2 som trer i kraft neste uke. Vi jubler når fiskevelferden er bra etter behandling, melder de.

Eva Maria Kristoffersen, daglig leder i  Egil Kristoffersen & Sønner sier at våravlusingen hos dem har gått veldig bra. Foto: Therese Soltveit.

Tilsammen har oppdrettselskapet avlust 20 enheter og bare mistet 164 fisk av 1,45 millioner laks på hele operasjonen.

- Effektivt og skånsomt

Daglig leder Eva Maria Kristoffersen, sier til kyst.no at våravlusningen har gått fint.

- Det er meget godt samarbeid mellom oss og AQS- Odin som deltar på hele operasjonen. Vi kom i gang en uke senere enn planlagt, men har klart å gjennomføre på en meget god måte. All honnør til de ansatte i oppdrettsavdelingen som står på for å få gjennomført avlusningen effektivt og skånsomt, og til mannskapet på Odin som er flinke og profesjonelle i sin jobb, sier Kristoffersen.

Velferden til fisken sier hun ser meget bra ut.

- En utgang på 164 stk på til sammen tre lokaliteter er et bekreftelse av nettopp dette, senvirkninger har vi ikke oversikt over enda, da det er kort tid siden vi avsluttet behandlingen, påpeker hun. 

Tiltak for skånsom behandling som de har gjort opplyser hun er: 7 dager med sulting, valg av presenningsbehandling (ikke pumping til og fra brønnbåt), valg av hydrogenperoksid som avlusningsmiddel etter å ha gjennomført resistenstest av lusen, bruk av ROV ved setting av presenning, under behandling og ved slipp av presenning.

- Ikke minst er alle ansatte er fokuserte på de arbeidsoperasjonen de skal utføre og opptatt av fiskens ve og vel, legger hun til.

Lite tap av fisk sier hun betyr veldig mye for dem som selskap.

Selskapet jubler når fiskevelferden er bra etter behandling. - Det er spesielt vanskelig å få til når enkelte laks er av den størrelsen som dere ser på bildet, melder de. Foto: Egil Kristoffersen & Sønner.

- Spesielt fordi vi er opptatte av å ha en god fiskevelferd og kvalitet på produksjonen vår. Det er lite motiverende for alle i hele organisasjonen å se at fisken lider på grunn av at vi gjør feile valg i operasjonene våre eller på grunn av sviktende forutsetninger/teknisk svikt underveis i produksjonen.

- Skritt i riktig retning

De nye reglene sier hun det er umulig å si noe om  før man har fått gjort seg opp en erfaring med resultatene.

- Dette trenger man gjerne minst to utprøvinger av. Jeg håper selv at vi nå kan ha disse rammebetingelsene i noen år framover for å kunne gjøre en evaluering av virkningen av dem. Regler som endres hvert år kan ikke gi godt grunnlag for evaluering. Men jeg tror at dette er et skritt i riktig retning, opplyser Kristoffersen til kyst.no. 

Selskapet har som nevnt over brukt hydrogenperoksid denne gangen.

- Det er 25 år siden siste det ble brukt på disse lokalitetene, og tester viste at det ville gi godt resultat på gjennomføringen, noe vi har oppnådd med mer enn 95 % reduksjon på kjønnsmoden lus, 100 % på de aller fleste enhetene, og mer enn 90 % på bevegelig lus.

Gjennomføringen på kort tid mener hun skyldes flinke dedikerte ansatte som vet hva de skal gjøre, samt godt vær i den aktuelle uken.

Les også andre relaterte saker om selskapet: