Illustrasjonsfoto: Svein Reppe/NSL.

Norsk laks tar mer andeler i et voksende marked

Norge hadde i 2015 om lag 10 prosent av markedet for fersk hel laks sendt til USA,viser tall fra Norges Sjømatråd. - Importmarkedet for laksefilet i USA domineres av Chile (74%), men Norge øker også her sine andeler i et voksende marked, sier fiskeriutsending Egil Ove Sundheim.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

USA var et av de raskest voksende markedene for norsk sjømat i 2015. Eksportverdien steg med 828 millioner kroner til i overkant av 3,3 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på over 33 % sammenlignet med 2014, ifølge Norges Sjømatråd.

Egil Ove Sundheim, fiskeriutsending i USA. Foto: Norges Sjømatråd

Egil Ove Sundheim fiskeriutsending i USA sier at denne utviklingen skyldes både et økt fokus fra norske aktører mot det amerikanske markedet, en forsterket konkurransesituasjon i forhold til valutabildet, en generell etterspørselsvekst etter laks og en konkret økt interesse for norsk laks med bakgrunn i blant annet en økende interesse for antibiotikafrie produkter i handelen.

Økende import

- Den totale importen av oppdrettet atlantisk laks økte med nesten 14 prosent i 2015. Importen av fersk hel laks økte med 36 prosent, drevet fram av at Canadisk laks som igjen er tilgjengelig i større volumer, men også som følge av en økende import fra Norge, sier Sundheim til kyst.no.

Sjømatrådet opplyser at Norge hadde i 2015 om lag 10 prosent av markedet for fersk hel laks. Eksporten fra Norge økte med 7606 tonn, til 15595 tonn. Verdien økte med 372 millioner kroner til 729 millioner. Veksten var på 955 målt i volum og 104 prosent målt i verdi.

Les også: Spotprisen steg bra i forrige uke

Lakseeksporten til USA øker. Foto: Norges Sjømatråd.

- For fersk laksefilet var eksportveksten på 53 prosent i volum og 70 prosent i verdi. 2015 landet på 12901 tonn og til en verdi av 940 millioner kroner. Importmarkedet for laksefilet i USA domineres av Chile (74%), men Norge øker også her sine andeler i et voksende marked. Den totale importen var opp 9,6 prosent, sier Sundheim.

Les også: Oppdrettsnæringen jobber med avtaler i USA 

Fryst laksefilet er ned med 24 prosent i eksportvolum fra Norge til 7812 tonn og 14 prosent i verdi til 778 millioner. Dette gjenspeiles også i det totale markedet hvor importen gikk ned med nesten 14 prosent i volum. Norge har 23 % av det totale markedet for fryste laksefileter. Der Chile dominerer med over 70 prosent, viser tall fra Sjømatrådet.

Fokus på rene råvarer

Med et økende fokus på å få opp det amerikanske sjømatkonsumet, en styrking av laksens posisjon i detaljhandel gjennom økt konsum og import, sier Sundheim at han ser et stadig sterkere fokus på rene råvarer som ikke inneholder GMO, antibiotika og hormoner og en voksende amerikansk befolkning, ser han et økende potensiale for norsk laks og ørret i USA.

Les også: Eksportprisen stiger igjen

Sundheim sier at analytikere fra kjøttindustrien spår en økt tilførsel av både rødt og hvitt kjøtt i 2016 og at prisøkningen på kjøtt kan komme til å snu.

- Dette kan bli en utfordring i enkelte segmenter i markedet hvor sjømat generelt har styrket sin markedsposisjon som følge av en gunstigere prisutvikling. I en situasjon med begrenset vekst i den globale produksjonen av laks vil prisbildet kunne bli en utfordring i enkelte markedssegmenter, også i USA, sier Sundheim til kyst.no.

Han legger til at enkelte mer prisfølsomme grupper kan søke andre alternativer om eventuelle prisøkninger føles for sterke.

- Det blir spesielt vanskelig å rekruttere nye forbrukere i et slikt bilde. Kun 14 prosent av de amerikanske husholdningene kjøper laks til hjemmekonsum. En stor andel av konsumet skjer på restaurant og her vil det ikke bare være lakseprisen som avgjør hvordan forbrukerne opplever prisutviklingen, påpeker han.