Byggearbeidet på smoltanlegget til Nordlaks sitt selskap Smolten AS startet i august i fjor og er i rute, ifølge daglig leder Eirik Welde. Foto: Smolten AS.

Bygger et av verdens største smoltanlegg

Etableringen av Smolten AS sitt gigantiske anlegg på Hamarøy er godt i gang. Når dette står ferdigstilt vil Nordlaks ha mer enn doblet produksjonskapasiteten på settefisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Anlegget på Innhavet i Nordland blir omtrent 20 000 kvadratmeter og skal produsere inntil 2 400 tonn settefisk i året. Med det nye landanlegget vil Smolten AS som er et heleid datterselskap av Nordlaks Holding AS, mer enn doble produksjonskapasiteten da de går fra 1350 tonn til 3150 tonn.

Startskuddet for Smolten Innhavet var i august 2016, og åtte måneder inn i etableringsprosessen sier administrerende direktør Eirik Welde i Smolten AS, at arbeidet går som planlagt.

- Det tar tid å bygge smoltanlegg, men vi er godt i gang med grunnarbeidet og legging av rør, samt betongfundamentet. Selve bygget skal vi begynne på rundt nasjonaldagen, forklarer han til kyst.no.

Eirik Welde, daglig leder i Smolten AS sier at arbeidet går strålende, og alt går etter planen. Foto: privat.

Deler av betongkonstruksjonen gjøres av Overhalla betongbygg, og det nye resirkuleringsanlegget som bygges blir på rundt 14 000 kvadratmeter.

Welde beskriver anlegget som fleksibelt og dynamisk, og han forteller at det skal gjøre det mulig for de å variere produksjonen av smoltstørrelser og tilpasse dette etter behovet til oppdretter.

- Noen steder har vi skjermede lokaliteter som gjør at det blir mest lønnsomt for oss å produsere mindre smolt, men større smolt vil være en fordel på mer utsatte lokaliteter når vi tar fisken lengre til sjøs, legger han til.

Øker størrelsen og kapasiteten

Per dags dato er settefisken 100 gram når den forlater landanlegget og settes ut i sjø, men de har ambisjoner om å øke størrelsen til mellom 250 og 500 gram.

Strategien i forhold til innvilgede utviklingskonsesjoner er å sette større settefisk ut i tradisjonelle oppdrettsanlegg, hvor de skal vokse til ett kilo, og så flyttes til Havfarmene.

- Målet er kortere tid i sjø. Med større settefisk flytter man litt av produksjonen opp på land. Det vil bidra positivt både med tanke på lakselus, og dermed også fiskevelferd, forklarer han.

Har gjort designarbeidet selv

Anlegget skal stå ferdig i 2019 og vil sysselsette rundt 20 personer, men flere av kontraktene på arbeidet er enda ikke ferdigstilt, ifølge Welde.

Han påpeker at Nordlaks og Smolten AS har gjort mye av designarbeidet på anlegget selv, noe som han mener er unikt.

- Vi har ikke en enkelt kontrakt med et spesifikt selskap, men mange ulike leverandører og entreprenører som jobber med ulike ting i byggeprosjektet, forklarer han.

En halv milliard

Nordlaks har fått godkjent et av tre Havfarm konsepter, men har anket svaret for å få avklaring om de kan få realisere alle konseptene. Fotoillustrasjon: NSK Ship Design.

Anlegget som de nå bygger blir et av verdens største settefiskanlegg, og investeringen ligger på rundt en halv milliard kroner.

Les også: Nordlaks gjør klart for Havfarmer og dobler størrelsen på smolten

Welde sier at investeringen vil gjøre det mulig å doble størrelsen på settefisken. Han påpeker også at anlegget er en viktig del av Nordlaks sin løsning på utfordringen om bærekraftig vekst i havbruksnæringen, hvor de Havfarmene inngår.

- Vi er spent på om vi får tillatelse til å bygge alle Havfarmene, og dette er en spennende tid for selskapet som har hatt en heftig utvikling de senere årene.

Les også: Nordlaks avventer bygging av Havfarm

Øker smolt-størrelsen til Havfarmene

Per dags dato er settefisken i gjennomsnitt 100 gram når den settes ut i sjø, men selskapet har ambisjoner om å øke størrelsen til mellom 250 og 500 gram.

Strategien i forhold til innvilgede utviklingskonsesjoner er å sette større smolt ut i tradisjonelle oppdrettsanlegg, hvor de skal vokse til ett kilo, og så flyttes til Havfarmene.

- Målet er kortere tid i sjø. Med større settefisk flytter man litt av produksjonen opp på land. Det vil bidra positivt både med tanke på lakselus, og dermed også på fiskevelferden, sier Welde avslutningsvis. 

Les også: