«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP.
«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP.

- Har potensial til å ta norsk havbruksnæring viktige steg fremover

Marine Harvest har fått gjennomslag på sitt Marine Donut-prosjekt innen utviklingskonsesjoner. – Vi er svært fornøyd med direktoratets beslutning, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til kyst.no.

Publisert

Marine Harvest søkte om åtte tillatelser med en samlet MTB på 6240 tonn på "Marine Donut" som beskrives som heldekkende, lukkede enheter formet som smultringer. Fiskeridirektoratet skriver i sin avklaring at ordningen faller innenfor utviklinskonseptene og vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere tillatelser.

Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Marine Harvest. Foto: CF Wesenberg.
Eivind Nævdal-Bolstad, kommunikasjonssjef i Marine Harvest. Foto: CF Wesenberg.

- Vi mener prosjektet har potensial til å ta norsk havbruksnæring viktige steg fremover, men må selvsagt avvente direktoratets endelige behandling før de videre detaljene i prosjektet blir klart, sier han.

Verdens største smultring

Selskapet har tidligere fortalt at "donuten" baseres en ny type lukket teknologi laget av ØPD, og skal være et rømmingssikkert anlegg, formet som en smultring. De har også opplyst at målet er å produsere fisk fra tre kilo til slaktestørrelse i konseptet.

– Dette er helt ny og svært spennende teknologi. Med dette konseptet, viser Marine Harvest at vi virkelig ønsker å utvikle måten vi produserer laks på. Målet vårt er å lage sunn og smakfull mat på en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, har konsernsjef Alf-Helge Aarskog, tidligere uttalt.

«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner, og konseptet er tenkt plassert i Herøy kommune i Nordland.

Selskapet har også tidligere fått tilldelt konsesjoner på "Egget"

Avslag på "Beck Cage"

Ett annet av Marine Harvest sine prosjekter "Beck Cage", som også lå inne til behandling fikk samtidig avslag av direktoratet.

- Når det gjelder “Beck Cage”, så må vi nå gjennomgå avslaget grundig før vi eventuelt vurderer om vi skal påklage avgjørelsen eller ikke, sier Nævdal-Bolstad.

Dette prosjektet er basert på et sylinderformet stålbur, som kan heves og senkes for å hindre at laksen blir påvirket av for eksempel lus, alger og maneter. I tillegg gjør den solide konstruksjonen ifølge selskapet at faren for rømming reduseres betraktelig.

Prosjektet har en søknads MTB på 4 600 tonn og er tiltenkt realisert på Frøya.

Fakta om smultringen:

  • Diameter: 54,5 meter
  • Lengde: 171, 4 meter
  • Høyde: 16,5 meter
  • Innvendinge mål: 16,2 meter x 14,7 meter
  • Volum: 22 000 m3 Maks vannutskifte: 22 000 m3/time
  • Foreslått utsett av 200 000 fisk i hver enhet