Polar Quality, daglig leder Ole Kristian Kjellbakk. Foto:  Therese Soltveit
Polar Quality, daglig leder Ole Kristian Kjellbakk. Foto: Therese Soltveit

Eksportører glade for Kina-åpning

Ole Kristian Kjellbakk fra Polar Quality og Tore Larsen fra Firda Seafood Group, mener nyheten om at Norge og Kina normaliserer forholdet er veldig positivt. - Det er ingen problem med volum da hele næringen er oppbygd på tilbud og etterspørsel. Om Kina er villig til å betale markedsprisen så får de nok sin del av den laks og ørret som blir produsert i Norge, sier Kjellbakk.

Publisert

Nyheten om at Norge og Kina normaliserer forholdet og vil gjenoppta samtaler om ny frihandelsavtale, møtes med stor glede fra eksportørene, som nå igjen kan få muligheter til å eksportere laks og ørret til den asiatiske republikken.

Utenriksminister Børge Brende uttalte nylig i en pressemelding at han har i sine samtaler i Beijing, blant annet tatt opp behovet for å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale, og en full normalisering av norsk eksport til Kina.

Ole Kristian Kjellbakk, daglig leder i eksportselskapet Polar Quality i Bodø, sier til kyst.no at Kina har vært et viktig marked for norsk sjømat over lengre tid.

Polar Qualitys eksportsjef Ole Kristian Kjellbakk ser gledelig på nyheten om at de kan gjenoppta sin eksport til Kina, dersom en ny handelsavtale kommer på plass. Foto: Therese Soltveit.
Polar Qualitys eksportsjef Ole Kristian Kjellbakk ser gledelig på nyheten om at de kan gjenoppta sin eksport til Kina, dersom en ny handelsavtale kommer på plass. Foto: Therese Soltveit.

- Kina er et enormt stort marked og har preferanse for norsk sjømat. At laksen nå kan komme direkte inn ser vi på som veldig positivt. All markedsadgang er positivt og Kina er som sagt en stor aktør blant alle sjømatmarkeder, legger han til. 

Les også: – Kineserne villig til å betale 100 kr kiloen

Mengden fisk eksportert fra selskapet har økt betydelig nå frem mot jul, da selskapet er inne i sin mest hektiske periode med høy etterspørsel på julelaks.

Størstedelen av fisken til selskapet eksporteres til flere ulike land, men deres største enkeltmarked per dags dato er USA.

- Hva betyr det for norsk sjømatnæring at en slik frihandelsavtale kan komme på plass? 

- Det gjør det enklere for næringen og bygge relasjoner og finne nye kunder som man i utgangspunktet ikke har hatt på en stund, forklarer Ole Kristian Kjellbakk.

Vil sende laks til Kina

Dersom Norges lakseeksport til Kina gjenopptas, sier han at de helt klar ønsker å eksportere til landet.

- Er det nok volumer til å sende laks/ørret til Kina, i tillegg til de andre store markedene?

- Det er ingen problem med volum da hele næringen er oppbygd på tilbud og etterspørsel. Om Kina er villig til å betale markedsprisen så får de nok sin del av den laks og ørret som blir produsert i Norge, sier Kjellbakk til kyst.no.

Han legger til at i Kina er nesten 1,4 milliarder mennesker med en stigende økonomi og er en av verdens ledene økonomier og dermed skal det nok ikke være problemer med å finne betalingsvillighet der som i andre markeder.

Bakgrunnen for at laks og ørret-eksporten til Kina stoppet var da Nobels fredspris ble tildelt den kinesiske demokrati- og menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo i 2010. Norge og Kina har deretter hatt en kjølig forhold, der de ikke har hatt noe politisk kontakt siden 2010.

- Gledelige nyheter

Salgssjef Tore Larsen i Firda Seafood Group. Foto: FSG.
Salgssjef Tore Larsen i Firda Seafood Group. Foto: FSG.

Tore Larsen, salgssjef i Firda Seafood Group sier til kyst.no at nyheten om normaliseringen at forholdet mellom Norge og Kina er gledelige nyheter for dem.

- Vi vurderer fortløpende dette markedet på linje med andre. Utfordringen framover er at det for lite volum, totalt sett, sier han i en kort kommentar.