Storsatsing på laksen i Spania: Bjørn-Erik Stabell skal gjøre spanjolenes favorittfisk enda mer populær. Foto: Norges sjømatråd.

Skal ta laksesalget til Spania til nye høyder

Til tross for koronapandemien ble 2020 et rekordår for norsk lakseeksport til Spania, og aldri før har spanjolene spist mer laks enn i fjor. I år satser Sjømatrådet stort for å øke det spanske laksekonsumet ytterligere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

De siste årene har Sjømatrådet gjennomført store, nasjonale markedsføringskampanjer for norsk laks blant annet i Italia, Japan og Frankrike. I år er det Spania som får den største kampanjepotten. Den avgjørelsen har Sjømatrådet tatt i samarbeid med markedsgruppen for laks og ørret, melder Norges sjømatråd i en pressmelding.

Solid utvikling i lakseeksporten, sterk posisjon i markedet, svært god respons på tidligere kampanjer, og ikke minst muligheten til å løfte laksesalget til et enda høyere nivå er hovedgrunnene til at nettopp Spania er valgt ut i 2021, forklarer Bjørn-Erik Stabell. Stabell er Sjømatrådets utsending i Spania der han leder markedsarbeidet for norsk sjømat fra sitt kontor i Madrid. Han er allerede i gang med planleggingen av storkampanjen som skal gå til høsten.

- Spanjolene spiser mer laks enn noensinne, og laksen har blitt spanjolenes favorittfisk nummer én. Likevel spiser hver spanjol fortsatt «bare» rundt to kilo laks i året. Det er på nivå med nordmenns laksekonsum i 1994. Så fikk vi lakselenkene, lakseburgerne, laksefiletene og rett-i-ovnen - rettene med ferdigmarinert laks, og i dag spiser vi nordmenn rundt 8-9 kilo laks per person hvert år.

En slik utvikling mener Stabell det er mulig å få til også i Spania.

- Spanjolene elsker laks, men per i dag eksporter Norge for det meste hel, fersk laks til Spania. Det er også i stor grad som hel at laksen er å finne i spanske butikker. Lakselenker, lakseburgere og de ferdigmarinerte filetene er et sjeldent syn. Ved å tilby spanjolene flere lettlagde og forbrukervennlige laksevarianter vil det kunne ta laksesalget til nye høyder.

Oppfordrer lakseaktørene

Sjømatrådets storsatsing i Spania starter i det små allerede i slutten av mars, men selve hovedtrykket settes inn i månedene frem mot jul. Målet er å skape solid etterspørsel slik at de norske eksportørene kan lansere nye produkter i markedet og på den måten styrke etterspørselen ytterligere. Foreløpig er gjennomføringen av kampanjen i planleggingsfasen, men Bjørn-Erik Stabell ønsker å være tidlig ute med å informere og oppfordre norske lakseaktører. For skal man ta laksesalget til nye høyder så krever det samarbeid med næringsaktørene.

- Skal vi lykkes med kampanjen må vi ha med oss eksportørene på laget. Eksportørenes kunnskap er uvurderlig, og vi vil gjerne ha innspill, dele erfaringer og samarbeide. Samtidig trenger også eksportørene tid til å planlegge sine egne markedsaktiviteter i kampanjeperioden - det være seg å utvikle nye forbrukervennlige lakseprodukter eller å kjøre egen reklame samtidig med storkampanjen.

Rekordår

Spania har blitt hardt rammet av koronapandemien, og landet er nå inne i sin tredje koronabølge. Likevel ble det satt mange rekorder for norsk laks i Spania i 2020, og trenden har fortsatt inn i det nye året. 

I fjor eksporterte Norge over 86 000 tonn laks til Spania til en verdi av godt over 4,6 milliarder kroner – en økning på 5 prosent i volum og 2 prosent i verdi sammenliknet med toppåret 2019. Laksen har også blitt spanjolenes favorittfisk, 9 av 10 kjenner til norsk laks og i dagligvarehandelen har sjømatsalget økt med 11 prosent hvorav laksen er den arten som har solgt aller best og økt aller mest.

- Ikke nok med at eksporten økte i et år der koronapandemien slo ut et helt land, men 2020 var også året da mer enn 60 millioner turister uteble fra Spania. Det sier noe om hvor mye laks spanjolene spiser hjemme, poengterer Bjørn-Erik Stabell.

Han tror vinneroppskriften for norsk laks under pandemien består av to hovedingredienser:

- Den sterke posisjonen laksen har i Spania kombinert med en tid der mye er usikkert. Folk er mer opptatt av sunn og helseriktig mat og forsøker å skape hyggelige stunder rundt gode måltider hjemme. Dermed faller valget ofte på laks.

Bjørn-Erik Stabell er like glad i laks som spanjolene. Norsk laks slo alle rekorder i Spania i 2020.

Godt grunnlag

Også i 2017 Spania plukket ut som satsingsland for Sjømatrådets store laksekampanjer. Markedsarbeid gjennom flere år og laksenæringens iherdige innsats gjorde at Bjørn-Erik Stabell følte han kom til et marked med solid fundament da han overtok stillingen som sjømatutsending i Spania for snart tre år siden.

- Det langsiktige arbeidet har gitt veldig gode resultater, og grunnlaget var allerede godt på plass da jeg startet i jobben. Responsen på både store og små kampanjer i Spania har generelt vært svært god, og er det fortsatt.

De påpeker at da koronapandemien slo ned i fjor vår ble markedsplanen for Spania endret i en fei. Et av grepene var å hjelpe og inspirere spanjolene til å lage gode laksemåltider hjemme. Sjømatambassadøren Hung Fai fikk kona til å filme han mens han kokkelerte med laks på sitt eget kjøkken. Videoene ble lagt ut på Facebook og Instagram og fikk til sammen flere hundre tusen visninger. Videoene henviste også til Sjømatrådets spanske Facebook side «Mar de Noruega» som hadde en kraftig økning av besøkende i 2020.

- I fjor «snakket» vi med 29 millioner spanjoler på Facebook-siden vår, mot 10 millioner året før. I samme periode økte antallet ganger spanjolene ble eksponert for våre budskap fra 20 millioner til 50 millioner ganger, forteller Stabell.

Stabell er også godt fornøyd med resultatene av laksekampanjen som ble kjørt før jul. Kampanjen bidro til å øke eksportvolumet med 20 prosent sammenliknet med samme periode året før, og kjøpsintensjonen for laks fra Norge økte betraktelig.

- Resultatene viser bare nok en gang at kampanjer fungerer veldig bra i Spania. Jeg gleder meg derfor stort til å komme i gang med den store laksesatsingen vi skal ha i år. Med næringens hjelp tror jeg det er fullt mulig å ta laksesalget i Spania til nye høyder.