Slakting av laks i Norge. Foto: Colourbox
Slakting av laks i Norge. Foto: Colourbox

Sterk vekst for sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 11,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 2,6 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

Publisert

- Dette er den høyeste verdien av norsk sjømateksport som er registrert i en februar måned noensinne. Krigen i Ukraina overskygger imidlertid dette. Den dramatiske situasjonen berører oss først og fremst sterkt på det menneskelige plan, men påvirker også vareflyten av sjømat, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Må selges til andre markeder

I februar eksporterte Norge sjømat for 176 millioner kroner til Ukraina.

- Etter Russlands invasjon av landet for en uke siden har sjømateksporten til Ukraina stoppet opp. Det betyr at produkter som laks, ørret, sild og makrell som skulle til dette landet, må selges til andre markeder, sier Renate Larsen.

Utfordrende logistikk

Hun peker samtidig på at det er andre sanksjoner som påvirker handelen med sjømat.

- Dette medfører en del logistikkmessige utfordringer. Mange flyselskaper har blant annet vært avstengt fra å fly over Russland i den siste tiden. Det påvirker vareflyten til Asia, spesielt for ferske og levende produkter, forklarer Larsen.

Februar ble en rekordmåned

 • Februar ble likevel en rekordmåned for norsk sjømateksport. Her er noen fakta:
 • Polen var største mottaker av norsk sjømat i februar. Dit eksporterte Norge 21 200 tonn til en verdi av 1,1 milliarder kroner.
 • I likhet med i januar var det også i februar en dreining i eksporten fra Europa mot Asia.
 • Fersk torsk oppnådde tidenes høyeste eksportverdi i en februar måned.
 • Lakseprisene var historisk høye, med en gjennomsnittspris på over 82 kroner per kilo.

Høye priser til Asia

- Det er fortsatt laksen som er eksportmotoren, men februar var også en god måned for torsk, ørret, snøkrabbe og en rekke mindre arter. Asia tar en stadig større andel sjømat fra Norge. I enkelte land har lakseprisen økt med så mye som 50 til 100 prosent sammenliknet med februar i fjor, sier Renate Larsen.

Rekordmåned for laks

 • Det ble eksportert 89 700 tonn laks til en verdi av 7,8 milliarder kroner i februar.
 • Volumet falt med 5 prosent.
 • Verdien økte med 2,5 milliarder kroner, eller 47 prosent, sammenlignet med februar i fjor.
 • Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i februar.

Februar ble en ny rekordmåned for norsk laks. Prisen for fersk hel laks var i gjennomsnitt 82,64 kroner per kilo i februar. Dette er 62 prosent høyere enn i samme måned i fjor og 9 prosent høyere enn i forrige rekordmåned, som var i januar 2020.

Økt etterspørsel

- Markedet for laks er fortsatt i vekst, selv om pandemien ennå ikke har sluppet taket. Lavere volum i kombinasjon med økt etterspørsel har ført til rekordpriser, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

For andre måned på rad var Frankrike det største vekstmarkedet for norsk laks.

- Dette er en fortsettelse på en positiv trend fra andre halvår i 2021. Veksten må ses i sammenheng med gjenåpningen av samfunnet og økt konsum i restaurantmarkedet, sier Aandahl.

Den sterke trenden i Italia fortsetter

Også til Italia hadde norsk laks en sterk måned. Landet var Norges nest største vekstmarked i februar.

- Mens andre land i Europa opplever en nedgang i hjemmekonsumet av laks, er det fortsatt en økning i Italia. Det skjer til tross for at restaurantsektoren er gjenåpnet, noe som vitner om at den sterke etterspørselsveksten fra 2021 fortsetter også i år, sier Norges sjømatråds utsending til Italia, Gunvar L. Wie.

Vekst for ørret

 • Det ble eksportert 4 000 tonn ørret til en verdi av 328 millioner kroner i februar.
 • Volumet økte med 2 prosent.
 • Verdien økte med 90 millioner kroner, eller 38 prosent, sammenlignet med februar i fjor.
 • USA, Thailand og Hviterussland var de største markedene for norsk ørret i februar.

I februar ble det eksportert ørret for 20 millioner kroner til Ukraina, og landet var på 7. plass på oversikten over Norges største ørretmarkeder.

24 prosent til Ukraina og Den eurasiske union

- Dette utgjør 6 prosent av den totale ørreteksporten. Hvis vi legger til landene i Den eurasiske union, som består av Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan og Armenia, utgjør det til sammen 24 prosent av ørreteksporten. Til sammenligning er tilsvarende andel for laks 2 prosent, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.