I tredje kvartal sto oppdrettstorsk for hele 19 prosent av eksporten av fersk torsk målt i verdi. Dette er den høyeste andelen siden tredje kvartal i 2012.

Sterkt kvartal for norsk sjømateksport, men verdinedgang målt i euro

Norge eksporterte sjømat for 42,1 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er en økning på 3,7 milliarder kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Norges Sjømatråd.

- Verdimessig går det fortsatt godt for den norske sjømateksporten. Laks, ørret, torsk og sei har lagt bak seg et historisk sterkt tredje kvartal, men det er fortsatt den svake norske kronen som er den viktigste driveren til verdiveksten, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i en pressemelding.

Har passert eksportverdien for hele 2021

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 124,1 milliarder kroner. Til sammenligning var den totale norske sjømateksporten i hele 2021 på 120,8 milliarder kroner.

- Allerede nå ser vi at 2023 kommer til å bli et nytt rekordår for norsk sjømateksport. Selv om det meste av verdiveksten i tredje kvartal kan forklares gjennom den svake norske kronen, er sjømat fra Norge fortsatt en svært ettertraktet global handelsvare som har en knallsterk posisjon i mange markeder. Hver dag jobber en svært dyktig sjømatnæring med å produsere og utvikle kvalitetsprodukter som sikrer verden sunn, trygg og bærekraftig mat. Det gjør meg både stolt og glad, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Nedgang i eksportverdi målt i euro

Målt i norske kroner var juli, august og september tidenes beste tredje kvartal for norsk sjømateksport.

- Hvis vi derimot måler sjømateksporten i euro, som er vår største og viktigste handelsvaluta, var det totalt sett en verdinedgang for den norske sjømateksporten. Årsaken er at den norske kronen har vært betydelig svakere i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, forklarer Chramer.

Færre eksportprodukter med prisvekst målt i euro

Målt i norske kroner var det i tredje kvartal en prisvekst for hele 15 av våre 20 største eksportprodukter, mens målt i euro hadde kun 8 av 20 produkter en høyere eksportpris enn i tredje kvartal i fjor.

- Det forteller om et underliggende bilde som er mer avdempet enn om vi kun ser på verdiutviklingen i norske kroner, sier Christian Chramer.

Fall i konsumprisindeksen for matvarer i EU

Det er EU-markedet som hadde den verdimessig største andelen av norsk sjømateksport i tredje kvartal. Totalt ble det eksportert 391 000 tonn norsk sjømat for 25,1 milliarder kroner til EU, noe som er en verdivekst på 15 prosent.

- Utviklingen i EU, som vi eksporterte 60 prosent av all sjømaten til i tredje kvartal, viser nå en stadig lavere prisvekst på matvarer. Konsumprisindeksen for matvarer i EU falt faktisk både i juli og august. Dette påvirker også prisutviklingen for norsk sjømat, forklarer Chramer.

Dette var de 10 største markedene i tredje kvartal (endring angitt i prosent)

 1. Polen 5,4 milliarder kroner (23%)
 2. Danmark 3,6 milliarder kroner (14%)
 3. USA 3,3 milliarder kroner (16%)
 4. Nederland 2,8 milliarder kroner (18%)
 5. Frankrike 2,7 milliarder kroner (8%)
 6. Spania 2,1 milliarder kroner (29%)
 7. Kina 2,1 milliarder kroner (0%)
 8. Storbritannia 2,0 milliarder kroner (-2%)
 9. Italia 1,7 milliarder kroner (18%)
 10. Tyskland 1,4 milliarder kroner (22%)

Fakta om sjømateksporten i tredje kvartal

 • De største markedene for norsk sjømateksport i tredje kvartal var Polen, Danmark og USA
 • Totalt ble det eksportert 661 794 tonn sjømat i tredje kvartal. Dette er en reduksjon på 81 488 tonn sammenlignet med samme periode i fjor. Her bidrar makrell med den største volummessige tilbakegangen.
 • Polen hadde størst verdivekst i dette kvartalet, med en økning i eksportverdi på 997 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 80 000 tonn, noe som er 9 prosent høyere enn samme kvartal i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 135 land i tredje kvartal. Dette er like mange som i samme periode i fjor
 • Laksen drar opp verdien til alle de store vekstmarkedene, mens Storbritannia har nedgang på flere arter, som makrell, hyse, reker, ørret og torsk. Kina på sin side har nedgang på makrell, torsk og hyse.

Slik var sjømateksporten i september

 • Eksportverdien i september endte på 15,9 milliarder kroner
 • Det er en økning på 1,3 milliarder kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Dette er en rekordhøy eksportverdi for norsk sjømat i en enkeltmåned. Totalt var verdien 225 millioner kroner høyere enn i forrige rekordmåned, som var i mars i år

Historisk sterkt kvartal for laks

 • Norge eksporterte 347 700 tonn laks til en verdi av 31 milliarder kroner i tredje kvartal
 • Verdien økte med 3,7 milliarder kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor
 • Volumet falt med 1 prosent
 • Polen, USA og Frankrike var de største markedene for laks i tredje kvartal

Dette er en rekordhøy eksportverdi for laks i et enkeltkvartal, 952 millioner kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i fjerde kvartal 2022.

- Verdiutviklingen følger et mønster med vekst over lang tid, og september var den 31. måneden på rad med verdiøkning. Dessverre er det ikke etterspørselsveksten som er det viktigste bidraget til dette, men den svake norske kronen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Størst verdivekst til Polen

Polen hadde størst verdivekst i dette kvartalet, med en økning i eksportverdien på 943 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 64 400 tonn, noe som er 7 prosent høyere enn samme kvartal i fjor.

Gjenåpningen i Kina gir laksen et løft

- Kina er det nest største vekstmarkedet i tredje kvartal. Dette skyldes i stor grad gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien. Det er spesielt restaurantmarkedet som har gitt laksen et løft. Det har aldri vært tilført større mengder med fersk laks til Kina enn i år - verken fra Norge eller totalt, forklarer Aandahl.

Slik var eksporten av laks i september

 • Norge eksporterte 130 700 tonn laks til en verdi av 11,2 milliarder kroner i september
 • Verdien økte med 1,4 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med september i fjor
 • Volumet falt med 5 prosent

Rekordhøy eksportverdi for ørret

 • Norge eksporterte 18 900 tonn ørret til en verdi av 1,6 milliarder kroner i tredje kvartal
 • Verdien økte med 145 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor
 • Det er en vekst i volum på 15 prosent
 • USA, Ukraina og Japan var de største markedene for ørret i tredje kvartal

Dette er en rekordhøy eksportverdi for ørret i et enkeltkvartal, 145 millioner kroner høyere enn forrige rekordkvartal, som var i tredje kvartal 2022.

Størst verdivekst for ørret til Ukraina

Ukraina hadde størst verdivekst dette kvartalet, med en økning i eksportverdi på 115 millioner kroner, eller 136 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- Eksportvolumet til Ukraina endte på 3 000 tonn, noe som er 113 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Selv om det er vekst dit i år, ligger eksportvolumet fortsatt 23 prosent bak rekordeksporten i tredje kvartal 2020, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Slik var eksporten av ørret i september

 • Norge eksporterte 6 300 tonn ørret til en verdi av 554 millioner kroner i september
 • Verdien økte med 59 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med september i fjor
 • Det er en vekst i volum på 6 prosent

Stort potensial i Spania

- Spanjolene elsker fersk torsk, og den norske torsken har en sterk posisjon. Potensialet for fortsatt vekst er betydelig, og med oppdrettstorsken får spanjolene i større grad mulighet til å spise torsk 12 måneder i året. Vi ser også stadig flere videreforedlede produkter av fersk torsk i butikkene. Det er en positiv utvikling som kan bidra til å løfte konsumet framover, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Tore Holvik.

Betydelig vekst i tredje kvartal

Både villfanget og oppdrettet fersk hel torsk hadde en betydelig vekst i tredje kvartal. Det ble i alt eksportert 5 400 tonn fersk hel villtorsk og 1 100 tonn oppdrettstorsk. Eksport av fersk filet falt hele 40 prosent, og det ble kun eksportert 400 tonn fersk filet i tredje kvartal.

Størst andel oppdrettstorsk siden 2012

- I tredje kvartal sto oppdrettstorsk for hele 19 prosent av eksporten av fersk torsk målt i verdi. Dette er den høyeste andelen siden tredje kvartal i 2012. Eksportprisen på oppdrettstorsk var også betydelig høyere enn for villtorsk. Mens snittprisen på villfanget fersk hel torsk var 47 kroner per kilo i tredje kvartal, var snittprisen på fersk hel oppdrettstorsk hele 63 kroner per kilo, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Slik var eksporten av fersk torsk i september

 • Norge eksporterte 1 500 tonn fersk torsk til en verdi av 88 millioner kroner i september
 • Verdien økte med 22 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med september i fjor
 • Det er en vekst i volum på 49 prosent

Svakt kvartal for fryst torsk

 • Norge eksporterte 10 100 tonn fryst torsk til en verdi av 600 millioner kroner i tredje kvartal
 • Verdien falt med 208 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med tredje kvartal i fjor
 • Volumet falt med 31 prosent
 • Storbritannia, Vietnam og Latvia var de største markedene for fryst torsk i tredje kvartal

En nedgang på hele 35 prosent i eksportvolumet av fryst hel torsk bidrar til en betydelig svakere eksportverdi i tredje kvartal. Fryst filet øker i volum med 13 prosent til totalt 1 700 tonn.