Hydra-systemet bygger på teknologi som opprinnelig ble utviklet av Hydra Salmon Company II AS og Hydra Pioneer AS. Disse selskapene kjøpte Nordlaks i 2020 og det forelå allerede da tilsagn om fire utviklingstillatelser for konseptet.
Hydra-systemet bygger på teknologi som opprinnelig ble utviklet av Hydra Salmon Company II AS og Hydra Pioneer AS. Disse selskapene kjøpte Nordlaks i 2020 og det forelå allerede da tilsagn om fire utviklingstillatelser for konseptet.

Entec inngikk storordre med Nordlaks

​Entec selskapet Evotec har signert kontrakt med det tyrkiske verftet Gemak for levering av et komplett nothåndteringssystem, til Hydra, Nordlaks-konsernet sin delvis lukkede produksjonstank for fiskeoppdrett.

Publisert

Den omfattende kontrakten til Hydra-prosjektet består av elektriske vinsjer, bunnringsystem, automasjon, sertifisering og kontrollsystem.

I tillegg skal Evotec levere nøter i samarbeid med utstyrsleverandøren Selstad. Utstyret skal leveres til Tyrkia i Mai -2023, oppstart og i gangkjøring vil skje i Hadsel kommune, Sørvika. 

Skal hindre lus og sykdom

Hydra er en delvis lukket og primært ubemannet produksjonstank for oppdrett av laks og ørret. Enheten har tett tak, og har tette vegger helt ned til 20 meter under havoverflaten for å hindre lakselus og smitte å komme inn til fisken.

«Vinger» og «skovler» i tankveggen utnytter havstrømmene for å skape gjennomstrømming inne i tanken mens integrerte systemer sørger for fôring og håndtering av død fisk.

Geir Henning Kalvatn, salgssjef Aquaculture i Evotec. Foto. Evotec.
Geir Henning Kalvatn, salgssjef Aquaculture i Evotec. Foto. Evotec.

Produksjonstanken får et volum på 86 700 kubikkmeter og maksimalt tillatt biomasse blir 3120 tonn.

- Gjennom Hydraprosjektet har vi og vår designer på flere områder utfordret leverandører innen både havbruksnæringen- og maritim/offshore-sektor til å utarbeide forslag til tekniske løsninger for blant annet nøter og tilhørende systemer, sier prosjektleder Bjarne Johansen.

NSK Ship Design AS i Harstad har stått for designet av produksjonstanken og blant leverandørene er altså Evotec.

- Evotec`s forslag til løsning er både effektiv og gir trygghet for våre krav til fiskevelferd, HMS og rømmingssikkerhet til HYDRA prosjektet sier Bjarne Johansen i Nordlaks. 

Samarbeid mellom havbruk- og offshoreklynger

Det er i følge Johansen ikke første gang Nordlaks forener havbruk med ny kompetanse og friske ideer fra eksterne miljøer i sine utviklingsprosjekter:

Bjarne Johansen, prosjektleder i Nordlaks. Foto: Nordlaks.
Bjarne Johansen, prosjektleder i Nordlaks. Foto: Nordlaks.

- Det er givende for oss, og nok et eksempel på hvordan utviklingstillatelsene både legger til rette for utviklingen av vår næring og samtidig skaper nye broer mellom de norske havbruks- og offshoreklyngene, understreker han.

NSK Ship Design AS i Harstad slutter seg til Bjarne Johansens synspunkter:

- Evotec har erfaring innen komplisert lasthåndtering og vi har tillit til at selskapet kan klare de strenge kravene til nøyaktighet og sikkerhet vi stiller i dette prosjektet, sier Vegard Solheim ved NSK Ship Design AS.

Kollegaen Håkon Ådnanes legger til at NSK Ship Design setter pris på de bidragene og den kompetansen Evotec representerer:

- Evotec har kapasitet, vilje og erfaring til å ta en signifikant del av ansvaret for denne kritiske delleveransen.