Oversiktsbilde av anlegget til Erko på Stord. Foto: Erko Settefisk.

Erko utvider landanlegg for full kontroll på postsmolt-produksjonen

Erko Settefisk As i Sagvåg bygger nå eget klekkeri kalt "Modul 3" på deres lokalitet i Grunnavågen. Bygget skal stå klart i mars, og gir selskapet dermed full kontroll på postsmolt-produksjonen deres.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I desember i fjor fortalte Rune Sandvik, som er daglig leder i Erko Settefisk at de måtte utsette smoltinnlegget i deres nye RAS-anlegg fra september til slutten av året.

Nå har de endelig fått satt inn smolt. På anleggsområdet deres i Grunnavågen på Stord, står det nemlig nå to RAS-anlegg kalt «Modul 1 og Modul 2» i drift. Begge anleggene resirkulerer sjøvann og inneholder fire kar med volumer på 1150 kubikk.

Daglig leder Rune Sandvik i Erko Settefisk sier arbeidet går etter planen på anlegget, og forteller de jobber med å få på plass ferskvann og et nytt klekkeri. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Sandvik er fornøyd med at de nå har fått ferdigstilt Modul 2, og fått fisken i karene.

- Vi fikk fisken inn rundt juletider og har startet opp produksjonen. Så langt har det vært lite dødelighet, men med et nytt RAS-anlegg er det litt innkjøringstid før alt går på skinner. Vi har jo allerede produksjon i Modul 1, som vi har gjort noen justeringer på. Disse forbedringene er da selvsagt lagt til Modul 2, men vi ser at noen småjusteringer også må gjøres på denne modulen, forteller han.

Totalt gir modul 1 og 2 dem et samlet volum på 4500 m3 og gir en maksimal utfôring på ca 6000 kg i døgnet.

Sålangt sier han at det er produsert 7 batcher med postsmolt.

Ved anlegget setter de inn smolt på mellom 90 til 100 gram og lar den vokse til ca 500 gram før utsett. Sandvik mener at modulanleggene gjør en slik produksjon lettere for dem, siden modulene er enkelt designet slik at nær alle kan røkte de.

- Alt er designet i forhold til fisken. Vi vil jo produsere stor smolt, og designet er derfor skapt deretter. Blant annet er det lettere å pumpe inn og ut fisken, forteller han.

Alle utbyggingene til selskapet på lokaliteten har en kostnadsramme på 250–300 millioner kroner.

Bygger klekkeri

Selskapet har også startet byggingen av et nytt klekkeri, som de har kalt «Modul 3», og det er planlagt ferdigstilt i mars 2018. Ettersom denne produksjonen krever ferskvann, har de siden november i fjor jobbet med å få på plass en vannledning, som skal ta ut vann fra "Storavatnet" på Stord, og tilføre ferskvann til anlegget på Grunnavågen.

Det var Sunnhordland som først omtalte dette.

Vannledningen skal senkes ned til 10–18 meters dyp, men daglig leder Rune Sandvik sier til kyst.no at de har møtt på litt problemer med dette arbeidet.

- Storavatnet har fryst til is, som jo naturlig nok gjør jobben med å legge ledningen ned vanskelig. Så vi håper på mildvær slik at vi kan få denne vannledningen ned. Det gjenstår en del arbeid, men vi håper å ha alt dette på plass før mars, da vi håper klekkeriet skal stå ferdig, sier Sandvik til kyst.no.

Selskapet har fått tillatelse fra NVE til å ta ut 20 kubikk vann i minuttet fra "Storavatnet", men Sandvik påpeker at de nok ikke kommer til å bruke mer enn 3-5 kubikk i minuttet.

Arbeidet med klekkeriet er nå i full gang, og stålrammene til klekkeriet skal påbegynnes denne uken. Han opplyser også at de skal starte bygging av et renseanlegg for vannet, som må stå klar før klekkeriet kan tas i bruk.

Les også: Doblar postsmolt-kapasiteten

Styrer hele verdikjeden

Erko Settefisk har til nå fått smolt levert fra annen leverandør i Nordhordland, men når det nye klekkeriet tas i bruk skal blir det produksjon fra klekking til utsett i Grunnavågen.

- Vi trenger derfor vannledningen, så vi for nok tilgang på ferskvann og kan ta hånd om hele produksjonsprosessen selv. Per dags dato får vi smolten vår fra Nordhordland, transportert med lastebil, til kar der vi har gjennomstrømmingsanlegg. Når vi etterhvert får tilgang til ferskvann, skal vi da gjøre alt selv, forteller Sandvik.

Fordelene da er at de kan styre rogninnleggene slik at de kan datofeste når de skal sette ut fisken.

- Det fører til en jevn fisk og gir en god smoltifisering. Vi vil klekke 2,5 millioner rogn i slengen, og når vi gjør dette to ganger i året blir det satt inn rundt fem millioner rogn totalt, forteller han.

Fra rogninnlegg til utsett har Sandvik et håp om å sette ut postsmolt 10-11 måneder etter klekking.

Må ansette flere 

Siden selskapet har vokst og anlegget utvider, er de nå oppe i 11 fast ansatte, i tillegg har de en lærling og to i praksisjobb.

Sandvik sier til kyst.no at de om noen måneder vil ansette flere i produskjonen.

- Jeg ser for meg tre-fire iallefall. Vaktordningen vår gjør at det krever en del ansatte, sier han.