Erlend Waatevik sier det totale tilbudet av rensefisk vil trolig kunne øke med cirka 10 % til cirka 65 millioner fisk. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Tjue prosent økning i rognkjeksproduksjonen

Rensefisk-nestor Erlend Waatevik sier han ikke er like optimistisk som oppdretterne, og tror på 20 % økning i rognkjeksproduksjonen i 2019. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Erlend Waatevik i EWA Consulting sier at han estimerer rognkjeksproduksjonen i 2019 til å havne på rundt 40 - 42 millioner rognkjeks.

- Produsentene er mer optimistisk, men cirka 20 % økning er mitt tips.

Berggylteproduksjonen mener han vil ligge på rundt 3-3,5 millioner fisk.

- Det ser ut til at vi endelig har fått et slags gjennombrudd for masseproduksjon av berggylte og da kan det bli langt større tall, men grunnet sen tilvekst kommer det først i 2020.

- Interessen for å starte med oppdrett av berggylte er stor i dag, men det tar tid og vi får ingen effekt av det i markedet før i 2021, legger rensefisk-nestoren til. 

Erlend Waatevik har god kontroll på rensefiskproduksjonen i Norge og mener tilbudet av rensefisk vil trolig kunne øke med cirka 10 % i 2019 til cirka 65 millioner fisk. Foto: privat.

Når det gjelder villfanget rensefisk i 2019, sier han at kvotene og reglene ikke er fastsatt ennå, men han antar at det blir ganske likt som i fjor på rundt 18/19 millioner totalt + eventuell import.

Waatevik understreker at han ikke håper at det blitt gitt tillatelse til import.

10 prosent økning

Det totale tilbudet av rensefisk mener han trolig vil kunne øke med cirka 10 % til cirka 65 millioner fisk.

Waatevik sier det er god geografisk spredning på rognkjeksanleggene, men lav produksjon per anlegg.

- Totalt er det 31 kommersielle rognkjeksanlegg i drift, pluss tre-fire FoU-anlegg og undervisningskonsesjoner. Det er kun fire berggylte-anlegg + FoU-anlegg og testanlegg, men ingen kommersiell produksjon, opplyser han.

Endringer i produksjon og marked

Rensefisk-nestoren påpeker at det i 2019 blir kjøpers marked i deler av året, samt markedstilpasset produksjon.

- Det vil bli redusert utsett i de varme sommer-månedene og mer ut i perioden høst- vinter og vår. Det vil også være et økt fokus på kvalitet på produktet fra kundens side, og de setter høyere kvalitetskrav. Kunnskapen, røkt og stell i sjøfasen har stort fokus, og man ser at rensefisk gjør jobben og det inspirerer og motiverer.

- Det vil i år og være mindre sykdom, friskere fisk og ikke minst mye bedre kvalitet levert fra produksjonsenhetene, sier Waatevik, som påpeker at mer robust fisk vil bli satt ut i merdene.

Ved økt produksjon av robust berggylte som er mer tilpasset til varmere sommertemperaturer, kan en ifølge Waatevik se lysere tider i møte og redusere bruken av verktøy som ikke rammer laksens fiskevelferd.

Han forteller at han har fått mange positive tilbakemeldinger på at det er høyere kvalitet, mer robust rensefisk og et veldig fokus på å ha godt stell med rensefisk generelt.

Waatevik understreker at det kun er åtte år siden man kom i gang med de første utsettene hvor det da ble satt ut 0,4 millioner rognkjeks i 2011.

- Det har jo vært et eventyr og man må også huske at vi har jobbet med oppdrettslaks i snart 60 år, og fortsatt er man ikke tilfreds med overlevelse eller velferd, poengterer han.  

15 prosent lavere

Produksjonen av rognkjeks i 2018 grovt sett havnet på cirka 36 millioner, som er cirka 15 % lavere enn det som ble budsjettert med ved inngangen til 2018.

Regional produksjon av rognkjeks i 2018. Klikk for større bilde.

Når det gjelder berggylte sier han det er vanskelig å få ut tall, men anslår at totalt sett ble det satt ut cirka to millioner oppdrettsberggylte.

- MOWI (tidligere Marine Harvest) både produserer og satt ut mest fisk i fjor, det vil også skje i år, forklarer han.

Fangst av vill leppefisk opplyser han var litt i overkant av 18 millioner (19) og kvoten var på 18 millioner. I tillegg ble det importert ca. to millioner leppefisk fra Sverge og noe fra Danmark.

- Det totale antall rensefisk som ble brukt i merdene i fjor som inkluderer både oppdrettet, villfanget og importert fisk, og tilsvarer ca. 60 millioner rensefisk, opplyser han.

Les også tidligere saker med Waatevik