AP-leder Jonas Gahr Støre tok for seg mulighetene i Havet under konferansen med samme navn. Foto: Therese Soltveit.

- Ap står klar til å følge opp regjeringens lovnader om havnæringene

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sier de dessverre ikke vant valget, men er opptatt av å følge de gode målene regjeringen har satt innenfor havnæringene.- Hvis ikke de gjør det, vil vi stå klar til å gjøre nettopp dette, uttalte han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Politiker Jonas Gahr Støre (Ap) sier under konferansen «Et hav av muligheter» arrangert i Bergen, at det er viktig å hente verdiene opp av havet på Vestlandet, slik de har gjort i mange, mange generasjoner.

Når det gjelder hav, olje og gass, næringsliv og kompetansjemiljø er Norge helt klart best, sier Støre.

- Kunnskapen og kompetansen om havet begynner nå mer og mer å sige inn, og det betyr at vi kan nå mye lengre innenfor resursutnytting av havnæringene. Havet er en truet art, så vi må ta vare på det på en god måte, presiserer han. 

Store muligheter sier han eksempelvis er innenfor tang og tare.

- Av den enorme tareskogen her til lands, høster vi bare en svært liten del satt opp imot den norske skogen på land. Det er en uutnyttet resurs vi må utvikle mer, forteller han.

- Hadde vi vunnet valget hadde vi tatt tak i disse tingene, spøker politikeren.

Støre legger til at sånn gikk det dessverre ikke, men at Ap er opptatt av å følge de gode målene regjeringen har satt innenfor havnæringene.

- Hvis ikke regjeringen gjør som de har lovet, vil vi stå klar til å gjøre nettopp dette, sier han til stor applaus fra en fullsatt sal under konferansen "Et hav av muligheter".

Les også: – 20 % av DnBs portefølje er knyttet til havnæringene

Styrke kunnskapen

Gahr Støre sier videre er viktig å styrke kunnskap innenfor teknologi - og havnæringene. Han peker på fordelene med blant annet sysselsetting og flere jobber innenfor disse næringene.

- Vi må bygge Ocean Space Center, samt gi marin og maritim næring mulighet til å teste prosjektene sine i fullskala.  Jeg må peke på to viktige ting. Veksten innenfor oppdrett- og laksenæringen må skje på en bærekraftig måte. Det er et enormt potensiale, men vi må forsikre oss om at dette skjer på en ordentlig måte.

- Arbeiderpartiet tror vi kan løse disse utfordringene. Det er mye kunnskap og teknologi som finnes der allerede og Ap skal støtte opp under en utvikling som skjer i riktig retning, sier Støre avslutningsvis.