Kampanje på norsk laks i Frankrike. Foto: Norges Sjømatråd.

Tendenser til nedgang i laksekonsumet

Prisen på norsk laks har aldri vært høyere enn nå. Snittprisen for stor fisk lå i forrige uke over 90 kroner kiloen. Franske forbrukeres begynnende tilbakeholdenhet kan være et forvarsel.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Halvårsrapporten som Norges Sjømatråd presenterte nylig viser at det i et av Norges viktigste laksemarkeder, Frankrike, var en prisoppgang for fersk laks på 11 prosent første halvår i år, og en nedgang i volumet på 7 prosent. I Spania har prisen økt med 14 prosent, mens hjemmekonsumet av fersk laks er redusert med 23 prosent, viser tall fra Europanel. Når det gjelder fryst laks, er bildet noe forskjellig både i Frankrike og Spania. Her har prisøkningen vært marginal, men volumet har økt noe i Frankrike, og en del mer i Spania – henholdsvis 4 og 15 prosent.

Hvorvidt trenden i Frankrike og Spania sprer seg og tiltar, gjenstår å se. Tyskland er et eksempel som drar i motsatt retning. Her øker konsumet av fersk laks fortsatt, men tempoet er lavere enn før. Prisøkningen i det tyske markedet har vært 3,6 prosent hittil i år.

Paradoksalt nok er det Frankrike som kommer ut blant markedene som har høyeste vekst, målt i verdi. Fortsatt store volum, kombinert med rekordhøye priser bidrar til å demme opp for volumnedgangen.

Valutaforskjeller

Det er flere forhold som forklarer det som skjer i markedet. I følge Norges Sjømatråd har valutautviklingen bidratt til å styrke prisveksten ikke bare i krone men også i euro. I juni var eksportprisen omregnet til euro 50 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Bare i år er prisøkningen over 30 prosent.

EU øker lakseimporten

Norge har redusert eksporten til EU i første halvår med ca 6 prosent, men globalt er det ikke et fall i tilbudet av laks. Utviklingen per april i år viser at det var en global vekst i eksporten av atlantisk laks på ca 5 prosent. Det er kun Norge som reduserer eksportert volum i denne perioden, heter det i rapporten fra Norges Sjømatråd.

I følge Eurostat er det import 3% mer laks fra land utenom EU januar-april enn på samme tid i fjor. Det er Chile og Færøyene som står for veksten. En beregning utført av Kontali Analyse for samme periode viser en vekst i total tilførsel til EU på 1% eller 3 tusen tonn.

USA øker

Eksporten til USA har økt hittil i år og står nå for 5% av totalvolumet.  Eksportandel til EU er uendret fra i fjor, ca 76 prosent. Hvis vi ser bort fra Vietnam er Korea det største vekstmarkedet målt i volum hittil i år. Dette er blant annet drevet av en sterk vekst i salg av laks i buffet-restauranter.