Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Vibeke Blich/Skipsrevyen.

Tror økolaksen snart er tilbake i varmen hos EU

Lørdag varslet landbruks- og matminister Jon Georg Dale i et brev til EU-kommissær Phil Hogan at Norge vil akseptere EU sitt økologiregelverk uten tilpasninger når det gjeld krav til underlag i sauefjøs og merking av geografisk opphav på økologiske produkt. Det er godt nytt for økologisk laks, mener fiskeriminister Sandberg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Det viste seg umulig å få de tilpasningene vi ønskte. Jeg er skuffa over at EU ikke viser større fleksibilitet, slik at økologiregelverket kan ta hensyn til regionale forskjeller, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale, på regjeringens nettsider.

EU sitt økologiregelverk fra 2007 og 2008 er enda ikke innlemmet i EØS-avtalen. Dette førte til at Kommisjonen i juli i år konkluderte med at vi ikke lenger kunne merke norsk økologisk laks som økologisk i EU-marknaden, selv om den er produsert med de samme regelverkskravene som i EU.

– Regjeringa er opptatt av å ta vare på interessene både for fisk og landbruk. Når det ikke lykkes å få tilpasninger, har vi gitt EU-kommisjonen beskjed om at vi vil akseptere at regelverket blir innlemma i EØS-avtalen uten tilpasninger for å legge til rette for at norsk økologisk laks fortsatt kan omsettes i EU-markedet, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Jeg har godt håp om at vi nå snart kan få norsk økolaks på plass i butikkhyllene i Frankrike og de delstatene i Tyskland hvor dette har vært et problem. Og at øvrige medlemsland ikke innfører importforbud.  Selv om den økologiske laksen utgjør en liten andel av produksjonen i Norge, har situasjonen vært vanskelig for de produsentene som er rammet. Det er viktig å understreke at norsk økologisk laks oppfyller alle EUs krav til økologisk produksjon. Striden som jeg nå håper vi får løst har dreid seg om at økologiregelverket ikke har vært en del av EØS-avtalen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

For at regelverket skal kunne bli tatt inn i EØS-avtalen må også Island gi sitt samtykke. Island har også ønske om tilpasninger til regelverket.