Servicefartøyet bygges ved Sletta Verft. Lengde: 27 m, bredde: 12,0 m. Designet av Solstrand Trading.

Inngår kontrakt på hybriddrevet servicefartøy

FSV Group og Sletta Verft har inngått kontrakt på bygging av enda et nytt 27 meter hybriddrevet frakte- og servicefartøy.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det nye fartøyet, som får byggenummer 198, skal  leveres i mai 2022. FSV Group har nå hele 7 fartøy i bestilling på Sletta Verft. Av disse er det  to nye 27 m fartøy og fem nye 15 m enkeltskrogsfartøy. Tre av fartøyene leveres i år, og  resterende i 2022. 

Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i  havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet får den største  batteripakken på denne typen fartøy på hele 360 kWh. Batteripakken sparer miljøet for 290  tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra ca 160 personbiler om man bruker en  gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds  drift.  

Det nye fartøyet får 7 lugarer, stort lasterom på 190 m3 og vil ha ROV-system med boring av  bolter ned til 300 m. Videre er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger  av utstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord. 

Satser på miljøteknologi

FSV Group ble etablert i Molde i 2011. Selskapet strategi har mål om en kraftig vekst av flåten  som i dag består av 11 spesialfartøy inklusiv en lekter, som driftes og leies ut til ulike  operasjoner som sleping, frakt, bistand til installasjon og inspeksjon av oppdrettsanlegg, samt  ROV- og subseaoppdrag. Selskapet har i tillegg de siste 2 årene leid inn eksterne servicefartøy  fra andre servicebåtrederi for å håndtere en økende oppdragsmengde.  

Kontraktsignering FSV Group og Sletta Verft Fra venstre: Per Olav Myrstad (Styreformann FSV Group) og Arild Aasmyr (CEO i FSV Group), Kåre Sletta (Daglig leder Sletta Verft) og Lars Liabø (Styreformann Sletta Verft). Foto: Sletta Verft

Arild Aasmyr, CEO i FSV Group sier FSV øsker med dette å styrke deres posisjon som servicebåtrederi innen store enkeltskrogsfartøy. I tillegg ønsker de å ta en ledende posisjon innen utnyttelse av miljøteknologi.

- Våre to siste fartøy er levert med batterier for å  redusere utslipp. Dette har gått over all forventning og vi tror dette også representerer  fremtiden. Batteriene tar unna belastningstoppene og gjør også at fartøyet kan operere flere  timer kun på batteri. Videre satser FSV, som det eneste servicebåtrederiet i Norge, på DNV klassede fartøy. Det betyr at DNV har godkjent alt fra tegninger, styrkeberegninger, skrog,  maskineri, elektroniske systemer, manøver- og overvåkingssystemer. Et fartøy under  klassesertifikat er underlagt svært strenge krav til systematisk og dokumentert vedlikehold  samt driftsrutiner. Vi ser på dette som et viktig kvalitetsstempel på den tjenesten vi leverer.

Aasmyr fortsetter:

- Vi bygger nå enda et fartøy som vil håndtere komplekse og krevende  oppdrag på en mer trygg og effektiv måte. NB 198 vil gå rett inn på en langsiktig avtale med et  stort oppdrettsselskap. Jeg tror dette fartøyet i kombinasjon med svært dyktige ansatte vil bidra til en videre positiv utvikling for FSV. Fremtiden ser lovende ut.

Dyreste til nå

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft sier det er svært hyggelig å få kunne bygge enda et  fartøy for FSV Group.

- Molde-rederiet satser på store og avanserte fartøy med en svært høy standard, og vi ser på det som tillitserklæring at de fortsetter å benytte seg av vår skipsbyggingskompetanse. Dette blir det mest avanserte og dyreste servicefartøyet vi noensinne har bygget.