Glen Bradley, nestleder i Rostein sier havbruksnæringen må bli flinkere å få frem fakta og de gode historiene. Foto: Rostein.
Glen Bradley, nestleder i Rostein sier havbruksnæringen må bli flinkere å få frem fakta og de gode historiene. Foto: Rostein.

- Jeg fikk litt sjokk da jeg opplevde å ikke bli trodd

Juleintervju: - Havbruksnæringen må bli flinke til å fortelle omverdenen om seg selv. Jeg fikk litt sjokk når jeg opplevde å ikke bli trodd blant menigmann da vi gikk ut og fortalte at vi hadde nådd 99 % utslippsfri behandling, sier Glen Bradley i Rostein.  

Publisert

I et juleintervju med Kyst.no sier nestleder Glen Bradley i Rostein at han synes å se en klar tendens til at erfaring som ligger hos næringsaktørene lett blir usynlig i debatter og skaper en følelse av avmakt.

- Det er ikke bare personer som med «mastergrad» og forskere som eier sannheten, selv om de utgjør en viktig ressurs for næringen. Likevel må vi ikke glemme mengden av praktisk erfaring som er world-class, og dette må vi bli flinkere å inkludere i f.eks. utarbeidelse av forskrifter, forteller han.

- Eskalerer fort

Bradley sier at selskapet presses fra skanse til skanse med hensyn til miljø, bærekraft og dyrevelferd.

- Ting eskalerer fort til fiskeriministernivå og da får jeg ofte følelsen av at vi kan være mer forberedt. Dette kan bidra til at innføring av tiltak har ønsket effekt og at en også kan fase ut tiltak som bare påfører næringen kostnader og vekstbegrensninger, sier han.

Rostein-rederiet opplyser at de i 2018 har nådd 99 % utslippsfri behandling. Her utføtrer fartøyet Ro Server avlusing ved et anlegg. Klikk for større bilde. Foto: Rostein.
Rostein-rederiet opplyser at de i 2018 har nådd 99 % utslippsfri behandling. Her utføtrer fartøyet Ro Server avlusing ved et anlegg. Klikk for større bilde. Foto: Rostein.

Fikk sjokk

For å bedre omdømmet til havbruksnæringen mener Bradley havbruksnæringen må de må bli flinkere til å aktivt delta og fortelle omverden om seg selv.

- Jeg fikk litt sjokk når jeg opplevde å ikke bli trodd blant menigmann da vi gikk ut og fortalte at vi hadde nådd 99 % utslippsfri behandling. Både innenfor dette feltet og andre felt har det skjedd en revolusjon som ikke har vært synlig i riksmedia.

- Jeg sender gjerne et kyss på kinnet til min favoritt Elin Tveit Sveen. Hun er super til å fortelle om dagligdagse hendelser på merdkanten og er veldig raus og skryter av sine leverandører også! Både lett forståelig informasjon og raushet gir bedre omdømme for næringen, sier Bradley smilende.

Som positive hendelser og tiltak i 2018 ønsker han å trekke frem Havbruksfondets utdeling av 2,7 milliard til kommuner og fylkeskommuner.

- Dette var vel fortjent etter alle år som de har stått på for næringen, legger han til. 

Ny teknologi

For to år siden ringte alle Rostein og ville ha hydrogenperoksidbehandling.

- Nå er dette dødd helt ut, sier Bradley. 

Fem kjappe:

  1.  Vil det bli eksportert mer laksevolum neste år? Ja
  2. Er PD langt mer kontrollert neste år pga ny vaksine? Håper det
  3. Tror du det vil lyse rødt "trafikklys" ved noen områder til neste år? som fører til at de må redusere MTB? Nei
  4. Er Harald Nesvik fiskeriminister ut neste år? Ja
  5. Gjennomsnittlig laksepris for 2018 er cirka 59 kr/kg. Hva blir gj.snittsprisen for 2019? 62,40

Nestlederen sier at deres ambisjoner fremover er å finne gode løsninger på utfordringer de møter.

- Det gir oss glede. I tillegg til vanlig drift, så forventes det nyvinninger også i 2019. 

Nye kontrakter

Rostein-lederen sier at på et overordnet nivå vil rederiet si seg tilfreds med året og han påpeker de har fått mange gode tilbakemeldingene fra kunder dette året. 

- Ikke minst har vi inngått en rekke nye kontrakter som skaper trygghet for våre ansatte inn i fremtiden, sier han.

- Dersom du skulle fått et juleønske innvilget overfor havbruksnæringen, hva ville det vært? 

- Jeg ønsker en multivaksine for lus, PD og AGD for næringen. Det hadde vært helt fantastisk om vi kunne fått bedret fiskehelsen og tatt ut vekstpotensialet i Norge, sier Bradley avslutningsvis.

Les alle juleintervjuene her.