Sjøfartsdirektoratet opplyser om økning i ulykker der oppdrettsbåter er involvert. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

Flere ulykker med oppdrettsbåter

Sjøfartsdirektoratet har i den siste tiden fått mange rapporter om personulykker med mindre lasteskip, hovedsakelig knyttet til arbeidsbåter i oppdrettsnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I mange tilfeller gjelder det mindre alvorlige uhell i forbindelse med arbeid på dekk. I tillegg kommer noen grunnberøringer og grunnstøtinger.

– Ulykkesrapportene forteller stort sett om mindre personskader, som for eksempel ved at en wire eller trosse treffer en av mannskapet som arbeider på dekk. Vi frykter at det skal skje mer alvorlige ulykker, sier sjefsingeniør Torstein Dale Selsås ved lasteskipsavdelingen i direktoratet på Sjøfartsdirektoratets nettside..

Han oppfordrer derfor rederiene til å gå gjennom rutinene for dekksarbeid om bord, da spesielt med tanke på hvordan mannskapet plasserer seg under arbeidsoperasjoner på dekk.
Vil vurdere nye krav

– Sjøfartsdirektoratet vil over sommeren gå gjennom rapporterte uhell og vurdere om det er nødvendig å publisere en sikkerhetsmelding. Videre vil vi vurdere om det bør tas inn nye krav i forbindelse med det pågående arbeidet med å revidere regelverket for lasteskip med lengde (L) under 24 meter, sier sjefingeniør Torstein Dale Selsås.

Han viser til at gjeldende forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip trådte i kraft så sent som 1. januar 2015, men at det likevel er behov for en gjennomgang av regelverket basert på erfaringene fra de årene som forskriftene har vært i kraft.

– I tillegg vil vi gå igjennom bestemmelser for denne fartøygruppen som i dag står i andre forskrifter. Hensikten er å skape enda mer tilpassede krav og å gjøre det enklere for rederiene å finne ut av reglene for denne fartøygruppen, sier Selsås.