Salt Ship har designet på fartøyet «Hardhaus». Foto: Salt Ship Design.

Har til Salt i grauten

Stord-baserte Salt Ship Design AS kan vise til et godt økonomisk resultat for 2017. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Omsetningen til selskapet gikk fra 82,6 millioner kroner i 2016 til 91,2 millioner i 2017. Driftsresultatet økte også fra 16 millioner til 27 millioner kroner. 

Årsresultatet økte fra 13,8 mill i 2016 til 21,8 millioner i 2017, og Salt Ship Design har et overskudd på 21, 8 millioner kroner. 

Samlet kontantstrøm i driften var på 15,7 millioner, mens samlede investeringer i driftsmidler var på 835 000 kroner i 2017.

Nøkkeltall for 2016 og 2017:

Gode markedsutsikter

Salt Ship Design As har tradisjonelt hatt et hovedmarked innen offshore service fartøy. Men siden 2015 har et svakt offshoremarked blitt kompensert med økt satsing på andre segment, og fra og med 2016 har ordreinngangen utelukkende vært på andre segment enn odffshore, og godt strategisk fordelt mellom spesialfartøy, fiskeri, akvakultur, offshore, vind og exploration yachts.

- Selskapet ser nå tegn til nyinvesteringer også i offshoresegmentet, som sammen med godt fotfeste i andre segment som ikke drives av oljepris, i sum tilsier positive markedsutsikter, opplyses det i styrets årsberetning.

Av de 27 ansatte i selskapet er fire kvinner.